Trasy liniek

Autobusy

linkazastávky
1

► Černová, otočka, Hrboltová, železničná stanica

Hrboltová, železničná stanica, Černová, štadión, Černová, otočka, Černová, pri Váhu, Nová Černová, rázcestie, Klačno, otočka, Klačno, stred, Hotel Áčko, Makovického, k Satelitom, Gymnázium, Galéria Ľ. Fullu, Mestský úrad, Námestie A.Hlinku, kláštor, Kalvária, detský domov, Kalvária, pod cintorínom, Kalvária, detský domov, Jelence, Baničné, na kopci, Baničné, I.Houdeka, otočka, Baničné, K.Sidora, č.d.69, Baničné, kostol, SOŠ Polytechnická, Sládkovičova, SEAT, Roveň, Tehelňa, Roveň, Kaufland, Roveň, Poľná, Roveň, Vojenská nemocnica, Sihoť ZŠ, Železničná stanica, Evanjelický kostol, SPŠ, Katolícka Univerzita, Klačno, stred, Klačno, otočka, Nová Černová, rázcestie, Černová, pri Váhu, Černová, otočka, Černová, štadión, Hrboltová, ČOV, Hrboltová, železničná stanica
2

► Černová, otočka, Černová, štadión

Hrboltová, železničná stanica, Hrboltová, ČOV, Černová, štadión, Černová, otočka, Černová, pri Váhu, Nová Černová, rázcestie, Klačno, otočka, Klačno, stred, Katolícka Univerzita, SPŠ, Evanjelický kostol, Železničná stanica, Sihoť ZŠ, Roveň, Vojenská nemocnica, Roveň, Poľná, Roveň, Kaufland, Roveň, Tehelňa, Sládkovičova, SEAT, SOŠ Polytechnická, Baničné, kostol, Baničné, I.Houdeka, otočka, Do Baničného, rázcestie, Baničné, na kopci, Jelence, Námestie A.Hlinku, kláštor, Mestský úrad, Za kláštorom, Kalvária, pod cintorínom, Za kláštorom, Galéria Ľ. Fullu, Gymnázium, Makovického, k Satelitom, Hotel Áčko, Klačno, stred, Klačno, otočka, Nová Černová, rázcestie, Černová, pri Váhu, Černová, otočka, Černová, štadión, Hrboltová, železničná stanica
3

► Baničné, I.Houdeka, otočka, Mestský úrad

Klačno, otočka, Klačno, stred, Katolícka Univerzita, Gymnázium, Evanjelický kostol, Železničná stanica, Plavisko, Billa, Plavisko, lavička, Plavisko, športová hala, Baničné, kostol, Baničné, K.Sidora, č.d.69, Baničné, I.Houdeka, otočka, K.Sidora, č.d.43, K.Sidora, zimný štadión, Námestie A.Hlinku, kláštor, Mestský úrad

► Klačno, otočka

Mestský úrad, Námestie A.Hlinku, kláštor, K.Sidora, zimný štadión, K.Sidora, č.d.43, Baničné, I.Houdeka, otočka, Baničné, K.Sidora, č.d.69, Baničné, kostol, Plavisko, športová hala, Plavisko, lavička, Plavisko, Billa, Železničná stanica, Evanjelický kostol, SPŠ, Katolícka Univerzita, Klačno, stred, Klačno, otočka
4

► Klačno, otočka, Černová, otočka, Hrboltová, železničná stanica

Podsuchá, Biely Potok, Slovpap, Biely Potok, Bohunka, Biely Potok, Trlenská dolina, Biely Potok, Kovostav, Biely Potok, Do Uhliska, Biely Potok, pri moste, Biely Potok, Raveň, Sódovkáreň, Pod Skalami, SOŠ Polytechnická, Plavisko, Billa, Roveň, Tehelňa, Roveň, Kaufland, Roveň, Poľná, Roveň, Vojenská nemocnica, Sihoť ZŠ, Železničná stanica, Evanjelický kostol, SPŠ, Katolícka Univerzita, Klačno, stred, Klačno, otočka, Nová Černová, rázcestie, Černová, pri Váhu, Černová, otočka, Černová, štadión, Hrboltová, železničná stanica

► Biely Potok, Kovostav, Podsuchá

Hrboltová, železničná stanica, Černová, štadión, Černová, otočka, Černová, pri Váhu, Nová Černová, rázcestie, Klačno, otočka, Klačno, stred, Katolícka Univerzita, SPŠ, Evanjelický kostol, Železničná stanica, Sihoť ZŠ, Roveň, Vojenská nemocnica, Roveň, Poľná, Roveň, Kaufland, Roveň, Tehelňa, SOŠ Polytechnická, Pod Skalami, Sódovkáreň, Biely Potok, Raveň, Biely Potok, pri moste, Biely Potok, Do Uhliska, Biely Potok, Do Uhliska 2, Biely Potok, Kovostav, Biely Potok, Trlenská dolina, Biely Potok, Bohunka, Biely Potok, Slovpap, Nižné Matejkové, Podsuchá
5

► Hrboltová, konečná

Štiavnička, LDCH, Celulózka, Supra, Supra, stred, Roveň, Kaufland, Roveň, Poľná, Roveň, Vojenská nemocnica, Sihoť ZŠ, Kalvária, detský domov, Železničná stanica, Doprastav, Ž.Silbigera, č.2, Ž.Silbigera, č.8, Rybárpole, základná škola, Hrboltová, Jánošík, Klačno, otočka, Nová Hrboltová, obchod, Hrboltová, otočka, Hrboltová, Mlynská, Hrboltová, konečná

► Železničná stanica, Roveň, Kaufland, Celulózka

Hrboltová, konečná, Hrboltová, Mlynská, Hrboltová, otočka, Nová Hrboltová, obchod, Hrboltová, Jánošík, Rybárpole, základná škola, Ž.Silbigera, č.8, Ž.Silbigera, č.2, Doprastav, Železničná stanica, Kalvária, detský domov, Sihoť ZŠ, Roveň, Vojenská nemocnica, Roveň, Poľná, Roveň, Kaufland, Supra, vily, Celulózka, Štiavnička, LDCH
7

► Železničná stanica

Kalvária, pod cintorínom, Kalvária, detský domov, Za kláštorom, Galéria Ľ. Fullu, Evanjelický kostol, Železničná stanica

Skibus

linkazastávky
SkibusPlatí do 8.3.2020

► Hrabovo, lanovka

Železničná stanica, Evanjelický kostol, Gymnázium, Hotel Áčko, Hrabovo 1, Hrabovo 2, Hrabovo, kabínková lanovka

► Hotel Áčko, Železničná stanica

Hrabovo, kabínková lanovka, Hrabovo 2, Hrabovo 1, Hotel Áčko, Gymnázium, Evanjelický kostol, Železničná stanica

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka