Informácie › Vyhľadávanie

Informácie

Preprava zvierat

V autobusoch MHD v Ružomberku je povolená preprava drobných zvierat len v prípade, ak sú umiestnené v klietke, taške alebo schránke s nepriepustným dnom a neznepríjemňujú prepravu

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do