Ružomberok dostal ďalšiu pokutu za obstaranie poskytovateľa MHD

Mesto Ružomberok naďalej dopláca na zmenu dopravcu v mestskej doprave, ktorú realizovalo bývalé vedenie mesta.

Mesto Ružomberok dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ďalšiu pokutu za výber poskytovateľa služieb mestskej hromadnej dopravy. Tentokrát sa ÚVO zameral na dočasnú zmluvu, ktorú ešte predchádzajúce vedenie mesta Ružomberok uzavrelo s dopravcom Blaguss Slovakia v závere roka 2020. Išlo o zmluvu na dočasné zabezpečenie služieb MHD od 1. januára 2021 do nadobudnutia účinnosti novej zmluvy, ktorá bola predmetom verejného obstarávania z roku 2020. Keďže toto obstarávanie sa nepodarilo ukončiť tak, aby nový dopravca mohol zabezpečovať služby MHD hneď po skončení kontraktu s predchádzajúcim dopravcom (Arriva Liorbus), mesto priamym zadaním, t. j. bez súťaže, uzavrelo zmluvu s dopravcom Blaguss Slovakia, ktorý už v tom čase bol predpokladaným víťazom spomínanej verejnej súťaže. Prevádzka MHD bola na základe dočasnej zmluvy realizovaná do 30. júna 2021. Za šesť mesiacov platnosti tejto zmluvy mesto zaplatilo dopravcovi sumu vo výške 436 017 €.

Kontrolu uzavretia dočasnej zmluvy ÚVO vykonal na základe vlastného podnetu, pričom kontrolu začal ešte v novembri 2021. Keďže však predchádzajúce vedenie mesta s ÚVO v rámci kontroly dostatočne nespolupracovalo, vec sa pohla dopredu až po výmene vedenia mesta v roku 2022 a mesto následne po získaní všetkých podkladov od dopravcu doručilo úradu požadované dokumenty a informácie v decembri 2023. ÚVO pri kontrole zistil, že mesto uzavrelo zmluvu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, keďže nešlo o koncesnú zmluvu, ktorú by bolo možné uzavrieť priamym zadaním (podľa Nariadenía Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007), ale išlo o zmluvu na poskytovanie služieb, pri ktorej sa vyžaduje výber poskytovateľa niektorým z postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Mesto priamym zadaním zmluvy podľa ÚVO výrazným spôsobom obmedzilo hospodársku súťaž, keďže neumožnilo uchádzať sa o zákazku aj ďalším dopravcom pôsobiacim na trhu. Vzhľadom na závažnosť porušenia zákona o verejnom obstarávaní ÚVO zamýšľal mestu udeliť pokutu vo výške 21 800,85 € s tým, že ak mesto bude súhlasiť so všetkými zisteniami úradu, pokuta sa zníži o 50 %. Mesto Ružomberok so zistenými skutočnosťami bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasilo, preto ÚVO mestu uložil polovičnú pokutu vo výške 10 900,42 €. Proti rozhodnutiu už nie je možné podať odvolanie ani ho napadnúť na súde.

Pripomeňme ešte, že ÚVO v roku 2023 udelil mestu Ružomberok pokutu aj za verejnú súťaž na aktuálne platnú zmluvu s dopravcom Blaguss Slovakia, na základe ktorej je MHD zabezpečovaná od 1. júla 2021.

Podľa informácie na stránke ÚVO aktuálne ešte prebieha aj kontrola v súvislosti s uzavretím dodatku č. 3 k aktuálne platnej zmluve s dopravcom. Tento dodatok uzavrelo predchádzajúce vedenie mesta Ružomberok tesne pred koncom jeho funkčného obdobia na jeseň 2022. Aktuálne uložená pokuta tak nemusí byť pre mesto posledná v súvislosti s mestskou dopravou.

Primátor mesta Ružomberok v minulom roku informoval, že mesto chce súčasnú zmluvu s Blagussom po vzájomnej dohode ukončiť, keďže ju považuje za nevýhodnú. Pôvodne zamýšľané ukončenie zmluvy k 31. januáru 2024 sa nerealizovalo, mesto podľa posledných známych informácií naďalej s dopravcom vedie rokovania.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Viko #6:
Áno, máš pravdu. Dodatky nie sú zakázané. Ale na to, aby si dodatok mohol uzatvoriť, musia byť splnené dve podmienky:
1) ak poskytovateľ služieb vo verejnom záujme poskytuje aktíva významné z hľadiska celkových aktív potrebných na výkon služieb osobnej dopravy, ktoré sú predmetom zmluvy o službách vo verejnom záujme, a ak sú tieto aktíva spojené prevažne so službami osobnej dopravy, ktoré sú predmetom zmluvy. Tzn. zmluva musí byť spojená s investovaním do aktív, ktoré sa odpisujú výnimočne dlhý čas. Túto podmienku, dovolím si tvrdiť, nespĺňa na Slovensku ani jeden kontrakt v autobusovej doprave. A z povahy kontraktov v autobusovej doprave v SK ani spĺňať nemôže.
2) možnosť predĺžiť kontrakt sa musí jasne uviesť v súťažných podkladoch a príslušným spôsobom odraziť v podmienkach pre náhrady. Celkové predĺženie zmluvy nesmie za žiadnych okolností prekročiť 50 % doby platnosti. Opäť, aj túto podmienku väčšina zmlúv na Slovensku nespĺňa.
Reakcia na: JJ #3:
Nechce sa mi teraz listovať nariadenie, ale dodatky nie sú apriori zakázané. Len naši objednávatelia ľúbia ísť až na hranu stanovených limitov už v základnom kontrakte a nenechať si manévrovací priestor.
Reakcia na: JJ #3:
Inak, ten tretí dodatok je teda riadna hanba.
Reakcia na: MATU1 #2:
To sa teda mýliš...pozri si rozsudok nástenkový tender 😉
Žiaľ, je to tak.
1) Ak sa samospráva spamätá neskoro a začne realizovať súťaž na dopravné služby v čase, keď je zrejmé, že sa to nestihne do konca starého kontraktu alebo
2) jeden z uchádzačov vo verejnom obstarávaní súťaž torpéduje s úmyslom dostať obstarávateľa do časovej tiesne,
obstarávateľ má už len dve protizákonné možnosti. Jednou je dodatok k pôvodnej zmluve alebo priame zadanie formou koncesie. Niežeby koncesia bola protizákonná, ale v slovenských podmienkach sa skrátka realizovať nedá.
Treťou možnosťou je samozrejme ukončenie poskytovania dopravných služieb do doby ukončenia sútaže.
Reakcia na: draxter #1:
Bohužiaľ žiadna zodpovednosť nie je nikdy vyvodená ku fyzickým osobám, ktoré zákon porušili, trestá sa len právnická osoba 🤠 vivat Slovensko.
Ale teraz NAKA nikoho neberie stále?