Ružomberok sa dohodol s dopravcom na predĺženom období poskytovania služieb MHD

Mesto tiež dalo dopravcovi väčšiu voľnosť pri rozhodovaní o zavádzaní zmien v rozsahu poskytovaných služieb.

Mesto Ružomberok zverejnilo dňa 28. októbra 2022 tretí dodatok k zmluve s dopravcom Blaguss Slovakia na poskytovanie služieb mestskej hromadnej dopravy uzavretej v roku 2021. Týmto dodatkom sa menia niektoré ustanovenia zmluvy, ako je výška príspevku poskytovaná dopravcovi z rozpočtu mesta, alebo možnosti zavádzania zmien v organizácii mestskej dopravy.

Hoci mesto už pred Vianocami 2021 avizovalo, že sa s dopravcom dohodlo na obstaraní nových autobusov s hybridným pohonom, táto skutočnosť je zmluvne zakotvená až v spomínanom dodatku. Okrem v minulom roku dohodnutom zvýšení štandardov MHD formou vybavenia všetkých zastávok novým prístreškom a označníkom sa tretím dodatkom štandardy zvyšujú aj zakúpením 8 nových autobusov s hybridným diesel-elektrickým pohonom. Investícia dopravcu do hybridných autobusov umožní predĺžiť zmluvný vzťah s mestom o 50 %, t.j. z pôvodných 10 rokov na 15 rokov (2021 - 2036). Účinnosť predĺženého obdobia nastane po zaradení nových autobusov do prevádzky (zabezpečenie vozidiel sa požaduje do troch rokov od začatia poskytovania služby).

Súčasne sa mesto s dopravcom dohodli, že za vybavenie zastávok prístreškom a označníkom bude mesto dopravcovi platiť 12 tisíc € (alebo 13 tisíc € - rôzne hodnoty v slovnom a číselnom vyjadrení v dodatku) za každý kalendárny rok platnosti zmluvy. Po skončení platnosti zmluvy prejdú tieto zariadenia do majetku mesta. Vybavenie jednej zastávky prístreškom a označníkom podľa dodatku stojí 5 900 €.

Dodatkom sa mení aj cena za 1 tarifný kilometer v zmysle valorizačných pravidiel zmluvy a tým aj výška príspevku pre dopravcu od mesta. Mesto bude dopravcovi uhrádzať zvýšenú zálohu za odjazdené výkony, pričom predpokladaná ročná výška tohto príspevku je po novom 610 tisíc € (pri podpise zmluvy bola predpokladaná výška 420 tisíc €, ktorá však bola pre rok 2021 prvým dodatkom zvýšená na 520 tisíc €). Zvýšený príspevok mesto dopravcovi uhradí spätne od 1.1.2022.

Zmenili sa tiež ustanovenia zmluvy o možných zmenách v MHD. Mestu sa tak môžu ťažšie presadzovať potrebné zmeny v organizácii MHD. Pôvodne malo mesto možnosť jednostranne zmeniť rozsah poskytovaných služieb "v súvislosti so zmenou prepravných potrieb na území mesta Ružomberok, najmä v dôsledku vzniku či zániku školského zariadenia, vzniku alebo zániku pracovných príležitostí, z dôvodov dopravných obmedzení, výluk, uzávierok a obchádzok, zmien dopravných trás, zániku niektorých dopravných spojení či vzniku nových dopravných spojení, zmien štandardov pre poskytovanie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy."

Po novom k takémuto jednostrannému nariadeniu zmeny rozsahu služieb zo strany mesta môže prísť len "v súvislosti so zmenou prepravných potrieb na území mesta Ružomberok v dôsledku dopravných obmedzení, výluk, uzávierok a obchádzok, zmeny trasy pozemnej komunikácie." V ostatných prípadoch môže mesto alebo ním poverený koordinátor (napr. v prípade vzniku integrovaného dopravného systému) dopravcovi navrhnúť zmeny v počte a trasách liniek, nadväznostiach medzi linkami, resp. rôznymi druhmi dopravy (napr. MHD - vlak), či zmeny v cestovných poriadkoch a v tarife MHD. Dopravca potom na základe návrhu mesta posúdi navrhované zmeny a ak s nimi bude súhlasiť, je povinný vykonať kroky vedúce k naplneniu týchto zmien. Zavedenie mestom navrhnutých zmien do praxe tak bude závisieť od vôle dopravcu.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Cize, Blaguss bude MHD prevadzkovat s inymi vozmi za inu cenu a s inymi podmienkami, nez za akych vyhral sutaz, a nejakym sposobom je to uplne v poriadku.
Tato krajina je fakt severny Balkan.