Nízkopodlažné autobusy sa postupne zaraďujú do premávky

Časť novozaradených nízkopodlažných autobusov má byť opäť len dočasná.

Na linky MHD v Ružomberku sa v priebehu septembra tohto roka začali zaraďovať dlho očakávané plne nízkopodlažné trojdverové autobusy. Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility dňa 21. septembra 2022 mesto Ružomberok informovalo o dodaní 10 nízkopodlažných autobusov, ktoré dopravca Blaguss Slovakia zaobstaral pre ružomberskú MHD. Všetkých 10 autobusov bude zaradených na linky postupne po dovybavení vozidiel informačnými a tarifnými systémami. V premávke nahradia väčšinu doterajších autobusov Setra.

Z desiatky nízkopodlažných autobusov je päť úplne nových autobusov Iveco Streetway 12M a ďalších päť je starších vozidiel Mercedes-Benz Citaro z roku 2014. Všetky sú s naftovým pohonom. Podľa vedenia mesta budú jazdené Citará pôvodom z viedenského dopravného podniku v Ružomberku premávať iba do nasledujúceho roka, kedy by mal dopravca do premávky zaradiť osem nových autobusov s hybridným pohonom (naftovo-elektrickým). Značku objednaných hybridných autobusov mesto neuviedlo.

Mesto tiež informovalo, že na prevádzku ružomberskej MHD aj v tomto roku prispeje spoločnosť Mondi SCP. "Mesto Ružomberok pri zabezpečovaní mestskej autobusovej dopravy podporu od spoločnosti Mondi SCP, ktorá je stabilným partnerom mesta Ružomberok. Spoločným cieľom je presadzovanie filozofie Európskeho týždňa mobility, dosiahnuť výrazné zvýšenie záujmu o cestovanie mestskou autobusovou dopravou, menej automobilov v uliciach mesta, zníženie emisnej záťaže z dopravy a efektívne využívanie verejných zdrojov. Spoločnosť Mondi SCP je neoddeliteľnou súčasťou mesta a v rámci podpory verejnej dopravy taktiež začala prevádzkovať vnútropodnikovú autobusovú dopravu. Spolupráca pri podpore mestskej autobusovej dopravy, ako ekologického riešenia dopravy v Ružomberku je preto spoločným cieľom. Spoločnosť Mondi SCP podporí verejnú dopravu v meste sumou 120.000 EUR," uvádza sa v tlačovej správe mesta Ružomberok. V roku 2021 bol príspevok uvedenej spoločnosti pre MHD vo výške 50-tisíc €.

Dopravca Blaguss Slovakia prevádzkuje MHD v Ružomberku od 1. januára 2021, kedy prevzal jej prevádzkovanie od dovtedajšieho dopravcu Arriva Liorbus. Nový dopravca začal prevádzku s dočasným vozidlovým parkom pozostávajúcim z dvojdverových linkových autobusov Setra, z ktorých iba štyri boli čiastočne bezbariérové (tzv. low-entry).

Podľa uzavretej zmluvy s mestom mal dopravca neskôr zaradiť do MHD dvanásť úplne nových nízkopodlažných autobusov (6 vozidiel do 180 dní od začiatku poskytovania služieb, ďalších 6 vozidiel do 270 dní). Začiatkom poskytovania služieb podľa uvedenej zmluvy bol 1. júl 2021, keďže dovtedy bola prevádzka MHD zabezpečená podľa dočasnej zmluvy. Uvedené termíny dodania nových autobusov by sa neuplatnili, ak by sa dopravca zaviazal (v zmysle preambuly D uvedenej zmluvy) investovať do technológií a infraštruktúry na znižovanie emisií z dopravy, najmä do vybudovania rýchlonabíjacích staníc alebo čerpacej stanice alternatívneho pohonu pre bezemisné alebo nízkoemisné vozidlá. V takom prípade mal dopravca zabezpečiť 12 nových autobusov, ktoré by mali z povahy svojho pohonného ústrojenstva využívať takto vybudovanú infraštruktúru a to k dátumu sprevádzkovania technológie a infraštruktúry, najneskôr však do 36 mesiacov od začatia prevádzkovania dopravných služieb.

V novembri 2021 bol medzi dopravcom a mestom podpísaný dodatok k zmluve, ktorým sa dopravca v zmysle preambuly D zmluvy zaviazal vybaviť každú autobusovú zastávku "prístreškom vrátane označníka na ochranu cestujúcich pred klimatickými vplyvmi, každý prístrešok musí spĺňať požiadavku nasadenia informačných technológii na znižovanie emisii z dopravy." Mesto následne informovalo, že sa dohodlo s dopravcom na zaradení 10 najmodernejších hybridných autobusov v priebehu roka 2022 a dvoch autobusov Citaro, ktoré mali začať premávať v januári 2022. Až do septembra 2022 bola ale MHD zabezpečovaná iba s dočasnými autobusmi Setra, keďže spomínané Citará neboli podľa našich informácií v požadovanom štandarde. Zastávkové prístrešky začali byť vymieňané v priebehu tohto roka. Počet očakávaných hybridných autobusov sa najnovšie znížil na 8.

Do dodania spomínaných 8 hybridných autobusov v priebehu roka 2023 by mal vozidlový park ružomberskej MHD pozostávať z 5 autobusov Iveco Streetway 12M, 5 autobusov Mercedes-Benz Citaro a 4 autobusov autobusov Setra S 416 LE Business. Zvyšné doterajšie Setry plánuje dopravca odpredať do Turecka.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.