Ako cestovať ružomberskou MHD od 1. januára?

Prinášame prehľad fungovania novej koncepcie MHD v Ružomberku.

Od 1. januára 2021 sa výrazne mení systém cestovania mestskou hromadnou dopravou v Ružomberku. Novou koncepciou MHD chce mesto zaviesť jednoduchý a prehľadný systém pre cestujúcich. Zvýšením dopravných výkonov a reorganizáciou liniek sa zabezpečí výrazne lepšia a pravidelnejšia obsluha jednotlivých častí mesta. Novému systému založenému na prestupovaní bude prispôsobená aj tarifa. Inštalácia nového tarifného systému bude prebiehať postupne v prvých týždňoch/mesiacoch roka 2021, preto spočiatku nebudú dostupné všetky možnosti zakúpenia cestovných lístkov. V priebehu januára pribudne aj predajné miesto nového dopravcu na Železničnej stanici.


Zastávky a nastupovanie do vozidiel

Od 1. januára 2021 bude možné na nástup do vozidiel MHD používať ľubovoľné dvere, čo skráti pobyt vozidiel na zastávkach.

Zastávky (s výnimkou konečných a prestupných zastávok) budú charakteru na znamenie, to znamená, že pred vystupovaním musí cestujúci pred zastávkou signalizovať úmysel vystúpiť stlačením tlačidla STOP. Pri nástupe na zastávke na znamenie by mal cestujúci stáť na zastávke tak, aby ho vodič prichádzajúceho vozidla mohol vidieť.

Aký lístok si kúpiť?

Od 1. januára 2021 ešte nebude nový tarifný systém vo vozidlách plne funkčný, preto nebude možné zakúpiť si jednorazové cestovné lístky elektronicky ani v hotovosti u vodiča. K dispozícii bude len predaj predplatných cestovných lístkov cez internet na adrese www.mhdrk.sk, predaj bude dostupný od popoludnia 31. decembra 2020 od 4. januára 2021. Počas januára preto mesto nebude pokutovať cestujúcich, ktorí nebudú mať možnosť zakúpiť si cestovný lístok.

Po plnom sprevádzkovaní nového tarifného systému budú k dispozícii jednorazové časové prestupné lístky (s platnosťou 20 a 60 minút) a predplatné cestovné lístky na dlhšie obdobie (krátkodobé turistické na 1 a 3 dni a dlhodobé na 15 až 365 dní).

Jednorazové prestupné lístky bude možné zakúpiť si vo vozidlách elektronicky - priložením karty k odbavovaciemu zariadeniu umiestnenom vo vozidle pri každých dverách a zvolení požadovaného cestovného. Na platbu za lístok bude možné využiť čipovú kartu s kreditom vydanú dopravcom (tzv. "elektronická peňaženka"), alebo bežnú platobnú kartu zaregistrovanú cez internet/na predajnom mieste dopravcu, alebo mobilnú platobnú aplikáciu v smartfóne.

 • 20-minútový prestupný lístok (0,60 € obyčajný/0,35 € zľavnený) postačí na väčšinu ciest jednou linkou bez prestupu a tiež na kratšie cesty s prestupom.
 • 60-minútový prestupný lístok (0,80 € obyčajný/0,45 € zľavnený) by mal pokryť ľubovoľnú cestu s jedným a viac prestupmi.

V priebehu jari 2021 by mali na prestupných zastávkach pribudnúť aj automaty, prostredníctvom ktorých sa budú dať zakúpiť jednorazové lístky aj v papierovej forme. Papierové lístky by mali byť dostupné aj na predajnom mieste dopravcu. Papierové lístky bude potrebné po nástupe do vozidla si označiť v označovači lístkov.

Predaj jednorazových cestovných lístkov na jednu cestu u vodiča bude len doplnkový a za vyššiu cenu (1 €). Tento spôsob tak bude vhodný len pre občasných cestujúcich, ktorí nebudú mať možnosť zakúpiť si lístok elektronicky. Dôvodom je snaha o eliminovanie zdržania vozidiel na zastávkach. Do ukončenia protipandemických opatrení však táto možnosť zakúpenia dostupná nebude.

Predplatné cestovné lístky (PCL) budú cenovo výhodné pre pravidelných cestujúcich. Budú umožňovať neobmedzené cestovanie počas doby ich platnosti. Ich predaj bude realizovaný cez internet, alebo na predajnom mieste dopravcu, neskôr aj v samoobslužných automatoch na vybraných zastávkach. Ako nosič PCL bude možné využiť čipovú kartu vydanú dopravcom, alebo bežnú platobnú kartu, ktorú si cestujúci zaregistruje cez internet, či na predajnom mieste dopravcu na Železničnej stanici (bude otvorené v priebehu januára 2020). Pri nástupe do vozidla bude potrebné vždy si PCL zaregistrovať priložením karty k odbavovaciemu zariadeniu.

PCL sa cestujúcemu oplatí už v prípade, ak pravidelne realizuje denne aspoň jednu obojsmernú cestu, pri ktorej by pri použití najlacnejšieho nezľavneného jednorazového 20-min. lístka zaplatil 2x 0,60 €, t.j. 1,20 €. V prípade, ak by cestujúci pravidelne využíval 60-min. lístok za 0,80 €, cestovanie s PCL bude ešte výhodnejšie. Platí tiež, že čím dlhšia platnosť PCL, tým lacnejšie je cestovanie s ním. V tabuľke je prepočet cien nezľavnených PCL na jeden deň:

Typ PCL Cena PCL Cena na 1 deň
15-dňový 11 € 0,73 €
30-dňový 20 € 0,67 €
90-dňový 55 € 0,61 €
365-dňový 200 € 0,55 €

Ako si vybaviť novú čipovú kartu, alebo zaregistrovať platobnú kartu?

O vydanie novej bezkontaktnej čipovej karty (BČK), ktorá bude slúžiť ako elektronická peňaženka, alebo nosič predplatného cestovného lístka, môže cestujúci požiadať po zaregistrovaní cez internetový predaj dopravcu. Neskôr bude možné získať BČK aj osobne na predajnom mieste dopravcu na Železničnej stanici. Cena BČK je 5 € a cestujúci si bude môcť na ňu dobiť kredit v rozmedzí od 5 do 50 €.

K vydaniu novej BČK cestujúci potrebuje:

 • aktuálnu fotografiu tváre nie staršiu ako jeden rok,
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), alebo v prípade detí do 16 r. rodný list alebo preukaz poistenca,
 • v prípade nároku na zľavu aj požadovaný doklad preukazujúci tento nárok:
  • potvrdenie o návšteve školy, alebo ISIC preukaz - žiaci a študenti,
  • rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní štatútu ŤZP - držitelia preukazov ŤZP/ŤZP-S,
  • potvrdenie Slovenského červeného kríža o udelení diamantovej, alebo zlatej Janského plakety - darcovia krvi,
  • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení preukazujú nárok na zľavu občianskym preukazom.

Pri internetovej žiadosti o vydanie karty treba k žiadosti priložiť elektronickú kópiu uvedených dokladov vo formátoch png, jpg, alebo pdf. Na predajnom mieste bude stačiť predložiť originály dokladov k nahliadnutiu. Elektronické schválenie fotografie a nároku na zľavu bude realizovať oddelenie tarifných služieb dopravcu do 3 pracovných dní.

Pre zaregistrovanie platobnej karty pre jej použitie v MHD cestujúci predkladá pri registrácii cez internetový predaj doklady a fotografiu ako pre vydanie novej BČK (viď vyššie) a vypĺňa požadované údaje o platobnej karte a jej držiteľovi. K jednému zaregistrovanému profilu bude môcť cestujúci zaregistrovať viacero platobných kariet (napr. pre rodinných príslušníkov) - pre každú však treba priložiť požadované doklady.

Pri strate karty, alebo vypršaní platnosti karty bude možné platný predplatný lístok a priradenú zľavu previesť na novú kartu.

Podrobné informácie o BČK a platobných kartách je možné nájsť v Tarife MHD.

Čo s doterajšími čipovými kartami?

Doterajšie čipové karty dopravcu Arriva Liorbus nebude možné v MHD Ružomberok od 1.1.2021 používať. Zostávajúci kredit na týchto kartách bude možné aj naďalej využiť na prímestských linkách Arriva Liorbus, v MHD Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín, alebo cestujúci bude môcť požiadať dopravcu o jeho vrátenie v informačnej kancelárii Arriva Liorbus.

Ako budú fungovať nadväznosti spojov?

Nový systém MHD je založený na prestupovaní, čomu je prispôsobená aj nová tarifa. Každú časť mesta bude obsluhovať jedna linka, preto sa pri cestovaní medzi jednotlivými časťami zvýši potreba prestupovania medzi linkami. Vďaka tomuto systému každá časť mesta získa výrazne lepšiu obslužnosť MHD ako doteraz.

Na vybraných zastávkach, tzv. prestupných, budú cestovným poriadkom garantované nadväznosti medzi jednotlivými linkami v prípade, ak je príchod jedného a odchod druhého spoja podľa cestovného poriadku v rovnakej minúte. To znamená, že nadväzný spoj počká určitý čas aj v prípade, ak druhý autobus bude mierne meškať.

Čas čakania v prípade garantovanej nadväznosti bude:

 • v pracovných dňoch najviac 2 minúty,
 • vo voľných dňoch najviac 5 minút.

V praxi to bude znamenať aj to, že spoje môžu mať na trase za prestupnou zastávkou určité meškanie oproti cestovnému poriadku.

Garantované prestupy (okrem vybraných spojov) budú na zastávkach:

 • Baničné - nadväznosti medzi linkami 1 2 od Mestského úradu a Rovne na linku 4 smerom do Bieleho Potoka a na Plavisko,
 • Katolícka univerzita - nadväznosti medzi linkami 3 zo Železničnej stanice a z Klačna na linku 6 z Kalvárie a z Hrboltovej,
 • Mestský úrad - nadväznosť z linky 1 z Baničného na linku 6 v smere na Kalváriu a opačne,
 • ŽST Rybárpole - nadväznosť z linky 5 od Železničnej stanice na linku 6 do Hrboltovej a opačne,
 • Železničná stanica - možnosť prestupu medzi linkami 1 2 3 4 a 5 navzájom.

Niektoré spoje jednej linky budú z konečnej zastávky plynule pokračovať na ďalšej linke bez nutnosti prestupu - cestujúci sa tak z jednej časti mesta dostane do druhej bez toho, aby musel prestúpiť. Takéto prejazdy medzi linkami budú na linkách:

Linka Prejazd bez prestupu
Linka 1 Väčšina spojov v smere Železničná stanica -> Baničné bude z Baničného pokračovať na linke 2 cez Roveň na Železničnú stanicu
Linka 2

V intervale 30 min. budú spoje v smere Železničná stanica -> Baničné pokračovať z Baničného na linke 1 cez Mestský úrad na Železničnú stanicu

Časť spojov v smere Baničné -> Železničná stanica bude počas pracovných dní zo Železničnej stanice pokračovať na linke 3 smer Čutkovská dolina (Klačno)

Vybrané víkendové spoje v smere Železničná stanica -> Baničné budú pokračovať z Baničného na linke 4 smer Biely Potok, Bohunka

Linka 3 Časť spojov v smere Čutkovská dolina -> Železničná stanica bude počas pracovných dní pokračovať zo Železničnej stanice na linke 2 smer Roveň a Baničné
Linka 4 Vybrané víkendové spoje v smere Bohunka -> Baničné budú pokračovať z Baničného na linke 2 smer Roveň a Železničná stanica

Pre pohodlnejšie prestupovanie pripravuje mesto výstavbu prestupných terminálov na Baničnom, pri Železničnej stanici a na Hrabovskej ceste.

Čo znamená taktová doprava?

Atraktívnosť MHD by po novom malo zvýšiť aj zavedenie tzv. taktovej dopravy - zavedenie pravidelných a hustejších intervalov na jednotlivých linkách. Pre cestujúcich to tiež znamená, že si budú môcť jednoduchšie zapamätať odchody spojov zo svojej zastávky - napr. keď každú hodinu bude spoj danej linky odchádzať v rovnakú minútu. Pravidelnosť premávky má zabezpečiť aj postupne realizovaná preferencia vozidiel MHD na križovatkách.

Porovnanie doterajšieho cestovného poriadku (vľavo) a nového taktového CP linky 2 (vpravo):

Vybrané odporúčané spojenia medzi jednotlivými časťami mesta

Relácia Odporúčané spojenie Trvanie cesty s prestupom* Poznámka
Baničné - Klačno Linkou 2 s prestupom na linku 3 smer Čutkovská dolina na Železničnej stanici 34 min. Pri vybraných spojoch linky 2 nie je potrebný prestup, vozidlo pokračuje na linke 3
Baničné - Tesco/Katolícka univerzita

Linkou 1 s prestupom na linku 6 smer Hrboltová na zastávke Mestský úrad

Linkou 2 s prestupom na linku 3 smer Čutkovská dolina na Železničnej stanici

27 min.  
Baničné - Kalvária Linkou 1 s prestupom na linku 6 smer Kalvária na zastávke Mestský úrad, alebo Nám. A. Hlinku 15 min.  
Baničné - Hrboltová Linkou 1 s prestupom na linku 6 smer Hrboltová na zastávke Mestský úrad 35 min.  
Biely Potok - Mestský úrad Linkou 4 s prestupom na linku 1 smer Železničná stanica na zastávke Baničné 18 min.  
Biely Potok - Vojenská nemocnica Linkou 4 s prestupom na linku 2 smer Železničná stanica na zastávke Baničné 21 min.  
Biely Potok - Klačno Linkou 4 s prestupom na linku 3 smer Čutkovská dolina na zastávke Železničná stanica 45 min.  
Hrboltová - Železničná stanica Linkou 6 s prestupom na linku 5 na zastávke ŽST Rybárpole 18 min.  
Hrboltová - Vojenská nemocnica Linkou 6 s prestupom na linku 5 na zastávke ŽST Rybárpole a následne prestup na linku 2 na Železničnej stanici 27 min.  
Sídlisko SNP - Mestský úrad Linkou 2 s prestupom na linku 1 na zastávke Baničné  12 min. Pri vybraných spojoch linky 2 nie je potrebný prestup, vozidlo pokračuje na linke 1
Černová - Mestský úrad Linkou 3 s prestupom na linku 6 smer Kalvária na zastávke Katolícka univerzita 17 min.  
Černová - Baničné

Linkou 3 s prestupom na linku 2 smer Baničné na Železničnej stanici

Linkou 3 s prestupom na linku 1 smer Baničné na zastávke Dončova

35 min.  
Černová - Vojenská nemocnica Linkou 3 s prestupom na linku 2 smer Baničné na Železničnej stanici 26 min.  

*) Čas je orientačný, platí v prípade využitia garantovaných prestupov

Ďalšie spojenia je možné vyhľadať prostredníctvom Plánovača cesty. Plánovač zatiaľ neobsahuje garantované nadväznosti, preto momentálne nenájde spojenia s prestupom kratším ako 2 minúty.

Aký bude vozidlový park MHD?

Do uzavretia riadnej zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme po ukončení verejnej súťaže sa dopravca zaviazal poskytovať služby MHD minimálne 12 autobusmi s rokom výroby od 2015 a spĺňajúcimi emisnú normu Euro 6. Autobusy budú klimatizované a niektoré aspoň čiastočne nízkopodlažné. Zoznam vozidiel v prílohe uzavretej zmluvy uvádza 14 linkových autobusov Setra radu MultiClass 400 LE a UL s rokom výroby 2017. Pôjde teda o vozidlá, ktoré doteraz dopravca využíval na zmluvnej doprave v okolí Žiliny (6 vozidiel S 416 UL business a 6 vozidiel S 415 UL business), resp. v linkovej doprave v Rakúsku (2 vozidlá Setra S 416 LE business).

Po uzavretí definitívnej zmluvy bude dopravca povinný postupne zaradiť do MHD 12 úplne nových nízkopodlažných, klimatizovaných autobusov v mestskom, aspoň 3-dverovom prevedení. Všetky vozidlá budú vybavené moderným tarifným, informačným systémom a Wi-Fi pripojením.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.