Trasy liniek

Autobusy

linkazastávky
1Platí do 14.12.2019

► Ul. Priemyselná, Deltech

Ondrašová, otočka, Ondrašová, kostol, Ondrašová, most, Ul. Štefánikova, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Hodžova, Gymnázium, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Priemyselná, Deltech, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň

► Ondrašová, otočka

Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Priemyselná, Deltech, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hodžova, Gymnázium, Jánošíkovo nábrežie, Ul. Revolučná, Lidl, Ondrašová, most, Ondrašová, kostol, Ondrašová, otočka
2Platí do 14.12.2019

► Stošice, otočka

Andice, Droppa, Andice, Háčik, Benice, Gorecký, Palúdzka, LAS, Palúdzka, ul. E. Penkalu, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, nemocnica, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Priemyselná, Deltech, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Okoličné, otočka, Okoličné, Swedwood, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka, Okoličné, Servis, Stošice, otočka

► Autobusová stanica, Andice, Droppa

Stošice, otočka, Okoličné, Servis, Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, Swedwood, Okoličné, otočka, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Priemyselná, Deltech, Ul. Nová, Lidl, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, ul. SNP, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, LAS, Palúdzka, pod Jablonkou, Benice, Gorecký, Andice, Háčik, Andice, Droppa
3Platí do 14.12.2019

► Ploštín, otočka

Palúdzka, ul. SNP, Palúdzka, nemocnica, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Kollárova, Geodézia, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ploštínska cesta, PD, Iľanovo, Hollý, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, otočka, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, Hollý, Ploštín, Diel, Ploštín, ihrisko, Ploštín, KD, Ploštín, otočka

► Autobusová stanica

Ploštín, otočka, Ploštín, KD, Ploštín, ihrisko, Ploštín, Diel, Iľanovo, Hollý, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, otočka, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, Hollý, Ploštínska cesta, PD, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica
4Platí do 14.12.2019

► Iľanovo, otočka

Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Kollárova, Geodézia, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ploštínska cesta, PD, Ploštín, Diel, Ploštín, ihrisko, Ploštín, KD, Ploštín, otočka, Ploštín, KD, Ploštín, ihrisko, Ploštín, Diel, Iľanovo, Hollý, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, otočka

► Autobusová stanica

Iľanovo, otočka, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, Hollý, Ploštín, otočka, Ploštín, KD, Ploštín, ihrisko, Ploštín, Diel, Ploštínska cesta, PD, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, ul. SNP
5Platí do 14.12.2019

► Bodice, Jednota

Autobusová stanica, Ul. Hodžova, Gymnázium, Ul. Štúrova, MsÚ, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, ZŠ, Palúdzka, Kaufland, Palúdzka, SOUP, Tesco, Demänovská cesta, Vojenská akadémia, Demänová, rázc., Demänová, zvonica, Demänová, Mlynisko, Bodice, kostol, Bodice, Jednota

► Autobusová stanica

Bodice, Jednota, Bodice, kostol, Demänová, Mlynisko, Demänová, zvonica, Demänová, rázc., Demänovská cesta, Vojenská akadémia, Tesco, Palúdzka, SOUP, Palúdzka, Kaufland, Palúdzka, ZŠ, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, nemocnica, Ul. Hollého, klub armády, Ul. Hurbanova, lekáreň, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Hodžova, Gymnázium, Autobusová stanica
6Platí do 14.12.2019

► Autobusová stanica

Ondrašová, otočka, Ondrašová, kostol, Ondrašová, most, Ul. Komenského, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Nálepkova, VPS, Ul. Čs. brigády, ZŠ, Ul. Rumanova, Úrad práce, Autobusová stanica

► Ondrašová, otočka

Autobusová stanica, Ul. Rumanova, Úrad práce, Ul. Čs. brigády, ZŠ, Ul. Nálepkova, VPS, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Jánošíkovo nábrežie, Ul. Revolučná, Lidl, Ondrašová, most, Ondrašová, kostol, Ondrašová, otočka
7Platí do 14.12.2019

► Palúdzka, LAS, Palúdzka, ul. E Penkalu

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Nová, Lidl, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, Nábrežie, Vrbická ul., Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Štúrova, MsÚ, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, ul. SNP, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, LAS, Palúdzka, ul. E. Penkalu

► Autobusová stanica, Podbreziny, otočka

Palúdzka, LAS, Palúdzka, ul. E. Penkalu, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, ul. SNP, Palúdzka, nemocnica, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka
8Platí do 14.12.2019

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Hodžova, Gymnázium, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, otočka, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, St. Nicolaus, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hollého, klub armády, Ul. Hodžova, Gymnázium, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica
9Platí do 14.12.2019

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Priemyselná, Deltech, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Priemyselná, Deltech, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, Nábrežie, Vrbická ul., Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica
10Platí do 14.12.2019

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Podtatranského, bytovky, Ul. Podtatranského, Záhradné mesto, Ul. Zápotockého, Ul. Rumanova, Úrad práce, Ul. Čs. brigády, ZŠ, Ul. Nálepkova, VPS, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, St. Nicolaus, Ul. Nálepkova, VPS, Ul. Čs. brigády, ZŠ, Ul. Rumanova, Úrad práce, Ul. Zápotockého, Ul. Podtatranského, Záhradné mesto, Ul. Podtatranského, bytovky, Autobusová stanica
11Platí do 14.12.2019

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Okoličné, otočka, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, Swedwood, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Nová, Lidl, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, Nábrežie, Vrbická ul., Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica
12Platí do 14.12.2019

► Demänovská cesta, Vojenská akadémia

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Nová, Lidl, St. Nicolaus, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Demänovská cesta, Vojenská akadémia

► Podbreziny, otočka

Demänovská cesta, Vojenská akadémia, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka
13Platí do 14.12.2019

► Podbreziny, otočka

AquaPark Tatralandia, Ondrašová, most, Ul. Štefánikova, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► AquaPark Tatralandia

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Nová, Lidl, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Revolučná, Lidl, Ondrašová, most, AquaPark Tatralandia
14Platí do 14.12.2019

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Nová, Lidl, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, Nábrežie, Vrbická ul., Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Tesco, Palúdzka, Kaufland, Palúdzka, ZŠ, Palúdzka, ul. SNP, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Palúdzka, ZŠ, Palúdzka, Kaufland, Tesco, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka