Trasy liniek

Autobusy

linkazastávky
1

► Ul. Priemyselná, Quadriq, Okoličné, ZŠ

AquaPark Tatralandia, Ondrašová, otočka, Ondrašová, kostol, Ondrašová, most, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Komenského, MŠ, Ul. Hodžova, Gymnázium, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Hodžova, Gymnázium, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Nová, LIDL, Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. 1. mája, LIDL, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ

► Ondrašová, otočka

Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. Nová, LIDL, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, St. NICOLAUS, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hodžova, Gymnázium, Jánošíkovo nábrežie, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, Ondrašová, most, Ondrašová, kostol, Ondrašová, otočka
2

► Stošice, otoč.

Andice, Droppa, Andice, Háčik, Benice, Gorecký, Palúdzka, LAS, Palúdzka, ul. E Penkalu, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, nemocnica, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. 1. mája, LIDL, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Okoličné, otočka, Okoličné, Swedwood, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka, Okoličné, Servis, Stošice, otoč.

► Autobusová stanica, Andice, Droppa

Stošice, otoč., Okoličné, Servis, Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, Swedwood, Okoličné, otočka, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. Nová, LIDL, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, ul. SNP, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, ul. E Penkalu, Palúdzka, LAS, Palúdzka, pod Jablonkou, Benice, Gorecký, Andice, Háčik, Andice, Droppa
3

► Ploštín, otočka

Palúdzka, ul. SNP, Palúdzka, nemocnica, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Kollárova, Geodézia, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ploštínska cesta, PD, Iľanovo, Hollý, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, otočka, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, Hollý, Ploštín, Diel, Ploštín, ihrisko, Ploštín, KD, Ploštín, otočka

► Autobusová stanica, Palúdzka, ul. SNP

Ploštín, otočka, Ploštín, KD, Ploštín, ihrisko, Ploštín, Diel, Iľanovo, Hollý, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, otočka, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, Hollý, Ploštínska cesta, PD, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, ul. SNP
4

► Iľanovo, otočka

Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Kollárova, Geodézia, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ploštínska cesta, PD, Ploštín, Diel, Ploštín, ihrisko, Ploštín, KD, Ploštín, otočka, Ploštín, KD, Ploštín, ihrisko, Ploštín, Diel, Iľanovo, Hollý, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, otočka

► Autobusová stanica

Iľanovo, otočka, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, Hollý, Ploštínska cesta, PD, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica
5

► Bodice, Jednota

Autobusová stanica, Ul. Hodžova, Gymnázium, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, ZŠ, Palúdzka, KAUFLAND, Palúdzka, SOUP, Tesco, Demänovská cesta, Vojenská akadémia, Demänová, rázc., Demänová, zvonica, Demänová, Mlynisko, Bodice, kostol, Bodice, Jednota

► Autobusová stanica

Bodice, Jednota, Bodice, kostol, Demänová, Mlynisko, Demänová, zvonica, Demänová, rázc., Demänovská cesta, Vojenská akadémia, Tesco, Palúdzka, SOUP, Palúdzka, KAUFLAND, Palúdzka, ZŠ, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, nemocnica, Ul. Hollého, klub armády, Ul. Hurbanova, lekáreň, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Hodžova, Gymnázium, Autobusová stanica
6

► Ul. Priemyselná, Quadriq

Ondrašová, otočka, Ondrašová, kostol, Ondrašová, most, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, Ul. Komenského, MŠ, Autobusová stanica, Ul. Rumanova, Úrad práce, Ul. Čs. Brigády, ZŠ, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Nálepkova, VPS, Ul. Nová, LIDL, Ul. 1. mája, LIDL, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Priemyselná, Quadriq

► Ondrašová, otočka

Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. Nálepkova, VPS, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hodžova, Gymnázium, Jánošíkovo nábrežie, Ul. Revolučná pamätník, ŽSN, Ondrašová, most, Ondrašová, kostol, Ondrašová, otočka
8

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Hodžova, Gymnázium, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. 1. mája, LIDL, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, otočka, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, St. NICOLAUS, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hollého, klub armády, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Hodžova, Gymnázium, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica
9

► Podbreziny, otočka

Palúdzka, LAS, Palúdzka, ul. E Penkalu, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, ul. SNP, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, KAUFLAND, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Palúdzka, LAS

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Priemyselná, Quadriq, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. Borbisova, bytovky, Nábrežie, Vrbická ul., STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Štúrova, MsÚ, Palúdzka, KAUFLAND, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, ul. E Penkalu, Palúdzka, LAS
10

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Podtatranského, bytovky, Ul. Podtatranského, Záhradné mesto, Ul. Zápotockého, Ul. Rumanova, Úrad práce, Ul. Čs. Brigády, ZŠ, Ul. Nálepkova, VPS, Ul. 1. mája, LIDL, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, St. NICOLAUS, Ul. Nálepkova, VPS, Ul. Čs. Brigády, ZŠ, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Rumanova, Úrad práce, Ul. Zápotockého, Ul. Podtatranského, Záhradné mesto, Ul. Podtatranského, bytovky, Autobusová stanica
11

► Podbreziny, otočka

Palúdzka, ul. E Penkalu, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, ul. SNP, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, KAUFLAND, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Tesco, Palúdzka, KAUFLAND, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Nábrežie, Vrbická ul., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. 1. mája, LIDL, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Okoličné, otočka, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Autobusová stanica, Palúdzka, ul. E Penkalu

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, Swedwood, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Nová, LIDL, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, Nábrežie, Vrbická ul., STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Tesco, Palúdzka, KAUFLAND, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, ul. SNP, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, LAS, Palúdzka, ul. E Penkalu
12

► Demänovská cesta, Vojenská akadémia

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Nová, LIDL, St. NICOLAUS, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Demänovská cesta, Vojenská akadémia

► Podbreziny, otočka

Demänovská cesta, Vojenská akadémia, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. 1. mája, LIDL, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka
14

► Tesco

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Nová, LIDL, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Autobusová stanica, Tesco

► Podbreziny, otočka

Tesco, Autobusová stanica, Ul. Garbiarska, centrum, STOP SHOP, Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. 1. mája, LIDL, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka