Trasy liniek

Autobusy

linkazastávky
1

► Ul. Priemyselná, Deltech

Ondrašová, otočka, Ondrašová, kostol, Ondrašová, most, Ul. Štefánikova, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Hodžova, Gymnázium, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Priemyselná, Deltech, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň

► Ondrašová, otočka

Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Priemyselná, Deltech, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hodžova, Gymnázium, Jánošíkovo nábrežie, Ul. Revolučná, Lidl, Ondrašová, most, Ondrašová, kostol, Ondrašová, otočka
2

► Stošice, otočka

Andice, Droppa, Andice, Háčik, Benice, Gorecký, Palúdzka, LAS, Palúdzka, ul. E. Penkalu, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, nemocnica, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. Priemyselná, Deltech, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Okoličné, Swedwood, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka, Okoličné, Servis, Stošice, otočka

► Autobusová stanica, Andice, Droppa

Stošice, otočka, Okoličné, Servis, Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, Swedwood, Okoličné, otočka, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, St. Nicolaus, Ul. Priemyselná, Deltech, Ul. Nová, Lidl, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, ul. SNP, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, LAS, Palúdzka, pod Jablonkou, Benice, Gorecký, Andice, Háčik, Andice, Droppa
3

► Ploštín, otočka

Palúdzka, ul. SNP, Palúdzka, nemocnica, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Kollárova, Geodézia, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ploštínska cesta, PD, Iľanovo, Hollý, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, otočka, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, Hollý, Ploštín, Diel, Ploštín, ihrisko, Ploštín, KD, Ploštín, otočka

► Autobusová stanica

Ploštín, otočka, Ploštín, KD, Ploštín, ihrisko, Ploštín, Diel, Iľanovo, Hollý, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, otočka, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, Hollý, Ploštínska cesta, PD, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica
4

► Iľanovo, otočka

Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Kollárova, Geodézia, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ploštínska cesta, PD, Ploštín, Diel, Ploštín, ihrisko, Ploštín, KD, Ploštín, otočka, Ploštín, KD, Ploštín, ihrisko, Ploštín, Diel, Iľanovo, Hollý, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, otočka

► Autobusová stanica

Iľanovo, otočka, Iľanovo, Jednota, Iľanovo, Hollý, Ploštín, otočka, Ploštín, KD, Ploštín, ihrisko, Ploštín, Diel, Ploštínska cesta, PD, Ul. Vrlíkova, Vrbický most, Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, ul. SNP
5

► Bodice, Jednota

Autobusová stanica, Ul. Hodžova, Gymnázium, Ul. Štúrova, MsÚ, Palúdzka, ZŠ, Palúdzka, Kaufland, Palúdzka, SOUP, Tesco, Demänovská cesta, Vojenská akadémia, Demänová, rázc., Demänová, zvonica, Demänová, Mlynisko, Bodice, kostol, Bodice, Jednota

► Autobusová stanica

Bodice, Jednota, Bodice, kostol, Demänová, Mlynisko, Demänová, zvonica, Demänová, rázc., Demänovská cesta, Vojenská akadémia, Tesco, Palúdzka, SOUP, Palúdzka, Kaufland, Palúdzka, ZŠ, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, nemocnica, Ul. Hollého, klub armády, Ul. Hurbanova, lekáreň, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Hodžova, Gymnázium, Autobusová stanica
6

► Autobusová stanica

Ondrašová, otočka, Ondrašová, kostol, Ondrašová, most, Ul. Komenského, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Nálepkova, VPS, Ul. Čs. brigády, ZŠ, Ul. Rumanova, Úrad práce, Autobusová stanica

► Ondrašová, otočka

Autobusová stanica, Ul. Rumanova, Úrad práce, Ul. Čs. brigády, ZŠ, Ul. Nálepkova, VPS, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Jánošíkovo nábrežie, Ul. Revolučná, Lidl, Ondrašová, most, Ondrašová, kostol, Ondrašová, otočka
7

► Palúdzka, LAS, Palúdzka, ul. E Penkalu

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, St. Nicolaus, Ul. Nová, Lidl, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, Nábrežie, Vrbická ul., Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Štúrova, MsÚ, Palúdzka, Kaufland, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, ul. E. Penkalu, Palúdzka, LAS

► Autobusová stanica, Podbreziny, otočka

Palúdzka, LAS, Palúdzka, ul. E. Penkalu, Palúdzka, Bocian, Palúdzka, nemocnica, Palúdzka, Kaufland, Ul. Štúrova, MsÚ, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka
8

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, otočka, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, St. Nicolaus, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica
8+9+11+13+14Platí do 30.6.2020

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, St. Nicolaus, Ul. Nová, Lidl, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica
9

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Priemyselná, Deltech, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Priemyselná, Deltech, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, Nábrežie, Vrbická ul., Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica
10

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Podtatranského, bytovky, Ul. Podtatranského, Záhradné mesto, Ul. Zápotockého, Ul. Rumanova, Úrad práce, Ul. Čs. brigády, ZŠ, Ul. Nálepkova, VPS, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, St. Nicolaus, Ul. Nálepkova, VPS, Ul. Čs. brigády, ZŠ, Ul. Rumanova, Úrad práce, Ul. Zápotockého, Ul. Podtatranského, Záhradné mesto, Ul. Podtatranského, bytovky, Autobusová stanica
11

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, Swedwood, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Nová, Lidl, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica
12

► Demänovská cesta, Vojenská akadémia

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, St. Nicolaus, Ul. Nová, Lidl, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Demänovská cesta, Vojenská akadémia

► Podbreziny, otočka

Demänovská cesta, Vojenská akadémia, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka
13Platí do 30.6.2020

► Podbreziny, otočka

AquaPark Tatralandia, Ondrašová, otočka, Ondrašová, kostol, Ondrašová, most, Ul. Štefánikova, Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Okoličné, otočka, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

► AquaPark Tatralandia

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Nová, Lidl, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica, Ul. Revolučná, Lidl, Ondrašová, most, Ondrašová, kostol, Ondrašová, otočka, AquaPark Tatralandia
14

► Autobusová stanica

Podbreziny, otočka, Podbreziny, Stred, Podbreziny, Juh, Okoličné, ZŠ, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Ul. Nová, Lidl, Ul. Priemyselná, Vrbický cintorín, Ul. Borbisova, bytovky, Nábrežie, Vrbická ul., Ul. Kollárova, Geodézia, STOP SHOP, Ul. Garbiarska, centrum, Tesco, Palúdzka, Kaufland, Palúdzka, ZŠ, Ul. Hurbanova, lekáreň, Autobusová stanica

► Podbreziny, otočka

Autobusová stanica, Ul. Hurbanova, MŠ, Palúdzka, ZŠ, Palúdzka, Kaufland, Tesco, Ul. Garbiarska, centrum, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám., Ul. Borbisova, bytovky, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín, Ul. Alexyho, Cestné stavby, Ul. 1. mája, Lidl, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň, Okoličné, ZŠ, Podbreziny, Juh, Podbreziny, Stred, Podbreziny, otočka

Skibusy

linkazastávky
APlatí do 15.3.2020

► Jasná

Lipt. Mikuláš, železničná stanica, Ul. Štúrova, MsÚ, Palúdzka, ZŠ, Demänová, rázc., Bodice, Jednota, Bodice, kostol, Demänová, Mlynisko, Demänová, Hilson, Záchytné parkovisko, P5, Pavčina Lehota, obchod, Dem. Dolina, Autocamping, Dem. Dolina, Hotel Tri studničky, Dem. Dolina, Hotel Chopok, Dem. Dolina, Ľadová jaskyňa, Dem. Dolina, Jaskyňa slobody, Jasná, Lúčky, P4, Jasná, Staré Koliesko, Jasná, Biela púť, P1

► Demänová, rázcestie

Jasná, Biela púť, P1, Jasná, Staré Koliesko, Jasná, Lúčky, P4, Dem. Dolina, Jaskyňa slobody, Dem. Dolina, Ľadová jaskyňa, Dem. Dolina, Hotel Chopok, Dem. Dolina, Hotel Tri studničky, Dem. Dolina, Autocamping, Pavčina Lehota, obchod, Záchytné parkovisko, P5, Demänová, Hilson, Demänová, Mlynisko, Bodice, kostol, Bodice, Jednota, Demänová, rázc., Palúdzka, ZŠ, Ul. Štúrova, MsÚ, Lipt. Mikuláš, železničná stanica
BPlatí do 15.3.2020

► Jasná

Liptovský Trnovec, ZŠ, Liptovský Trnovec, rázc., AquaPark Tatralandia, Holiday Village Tatralandia, Ondrašová, pošta, Lipt. Mikuláš, železničná stanica, Ul. Hodžova, Gymnázium, Ul. Štúrova, MsÚ, Demänová, rázc., Záchytné parkovisko, P5, Dem. Dolina, Autocamping, Dem. Dolina, Hotel Tri studničky, Dem. Dolina, Hotel Chopok, Dem. Dolina, Ľadová jaskyňa, Dem. Dolina, Jaskyňa slobody, Jasná, Lúčky, P4, Jasná, Staré Koliesko, Jasná, Biela púť, P1

► ŽST Liptovský Mikuláš, Tatralandia, Liptovský Trnovec

Jasná, Biela púť, P1, Jasná, Staré Koliesko, Jasná, Lúčky, P4, Dem. Dolina, Jaskyňa slobody, Dem. Dolina, Ľadová jaskyňa, Dem. Dolina, Hotel Chopok, Dem. Dolina, Hotel Tri studničky, Dem. Dolina, Autocamping, Záchytné parkovisko, P5, Demänová, rázc., Lipt. Mikuláš, Hotel Jánošík, Ul. Štúrova, MsÚ, Lipt. Mikuláš, železničná stanica, Ondrašová, pošta, Holiday Village Tatralandia, AquaPark Tatralandia, Liptovský Trnovec, rázc., Liptovský Trnovec, ZŠ
CPlatí do 15.3.2020

► Jasná

Liptovský Ján, Hotel Alexandra, Liptovský Ján, Hotel Bystrá, Liptovský Ján, Hotel Ďumbier, Liptovský Ján, Penzión Horec, Liptovský Ján, Villa Victoria, Liptovský Ján, Jednota, Liptovský Ján, ZŠ, Jasná, Lúčky, P4, Jasná, Biela púť, P1

► Liptovský Ján

Jasná, Biela púť, P1, Jasná, Lúčky, P4, Záchytné parkovisko, P5, Liptovský Ján, ZŠ, Liptovský Ján, Jednota, Liptovský Ján, Villa Victoria, Liptovský Ján, Penzión Horec, Liptovský Ján, Hotel Ďumbier, Liptovský Ján, Hotel Bystrá, Liptovský Ján, Hotel Alexandra
DPlatí do 15.3.2020

► Jasná

Lúčky, kúpele, Lúčky, zdravotné stredisko, Liptovská Teplá, Obecný úrad, Bešeňová, futbal. ihrisko, Bešeňová, Vodný park, Bešeňová, Jednota, Jasná, Lúčky, P4, Jasná, Biela púť, P1

► Lúčky

Jasná, Biela púť, P1, Jasná, Lúčky, P4, Záchytné parkovisko, P5, Bešeňová, Jednota, Bešeňová, Vodný park, Bešeňová, futbal. ihrisko, Liptovská Teplá, Obecný úrad, Lúčky, zdravotné stredisko, Lúčky, kúpele

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka