Zmeny v cestovných poriadkoch MHD (od 13.6.2021)

Júnové zmeny v MHD prinášajú lepšiu víkendovú nadväznosť medzi rýchlikmi a spojmi na Podbreziny a tiež ďalšie menšie zlepšenia.

Od 13. júna 2021 vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky liniek MHD Liptovský Mikuláš. Zmeny prinášajú niektoré zlepšenia pre cestujúcich, zníženie prenosu meškaní medzi spojmi a tiež lepšiu víkendovú nadväznosť autobusov smerom na Podbreziny od rýchlikov od Bratislavy a Košíc.

Popis najvýznamnejších zmien podľa liniek:

 • Linka 1:
  • Spoj s odchodom o 6:53 z Ondrašovej bude premávať len po zastávku Autobusová stanica (nebude už pokračovať na linke 9). Na Autobusovej stanici budú cestujúci môcť prestúpiť na linky 3 5 9 10.
  • Pôvodný spoj s odchodom o 12:20 z Autobusovej stanice bude premávať už o 11:41 a z Ondrašovej pôjde namiesto 12:25 už o 11:48 z dôvodu zabezpečenia lepšieho prestupu cestujúcich na spoje mestskej a prímestskej dopravy na Autobusovej stanici.
 • Linka 2:
  • Z prevádzkových dôvodov nastanú drobné posuny časových polôh niektorých spojov.
 • Linka 3:
  • Posledný spoj z Autobusovej stanice pôjde o 20 minút skôr, t.j. už o 18:30 a rovnako následný spoj z Ploštína pôjde o 20 minút skôr, t.j. už o 18:53. Dopravca touto zmenou vychádza v ústrety požiadavkám pracujúcich.
 • Linka 7:
  • Zavedený bude nový ranný spoj zo zastávky Palúdzka, E. Penkalu s odchodom v pracovných dňoch o 5:32 premávajúci po Autobusovú stanicu (príchod 5:39), čím sa ráno zlepší spojenie Palúdzky s Autobusovou stanicou.
 • Linka 8:
  • Spoje s odchodmi z Podbrezín v pracovných dňoch o 11:20 a 17:50 budú pokračovať z Autobusovej stanice na linke 1 do Ondrašovej.
  • Spoj s odchodom z Podbrezín o 15:40 bude vedený o 10 minút skôr, t.j. o 15:30. Súčasne bude zavedený nový spoj s odchodom o 15:45 z Podbrezín.
  • Spoj s odchodom z Podbrezín o 18:20 bude vedený o 10 minút skôr, t.j. o 18:10.
  • Spoje s odchodmi z Autobusovej stanice o 15:25 a 16:10 budú po novom vedené na linke 8.
  • Vybrané spoje z Autobusovej stanice počas voľných dní budú premávať o 10 minút neskôr z dôvodu lepšej nadväznosti na príchody rýchlikov (pôjde o spoje s novými odchodmi o 6:10, 8:10, 12:10, 14:10, 16:10 a 18:10).
 • Linka 9:
  • Ranný spoj z Podbrezín s odchodom o 5:50 bude posunutý o dve minúty skôr, t.j. pôjde už o 5:48.
  • Spoje s odchodmi z Podbrezín o 6:20 a 12:00 už nebudú z Autobusovej stanice pokračovať na linke 1 do Ondrašovej.
  • Spoje z Autobusovej stanice o 9:50 a 10:50 budú z prevádzkových dôvodov vedené o 5 minút neskôr, t.j. o 9:55 a 10:55.
  • Spoj z Autobusovej stanice s odchodom o 15:35 bude po novom vedený na linke 8.
  • Spoj z Podbrezín s odchodom o 15:50 bude nahradený novým spojom linky 8 s odchodom o 15:45.
  • Posledný spoj z Podbrezín s odchodom 17:50 bude po novom vedený na linke 8.
 • Linka 14:
  • Spoj z Podbrezín s odchodom počas voľných dní o 11:30 bude premávať už o 11:00 (ako počas pracovných dní).

Víkendové nadväznosti liniek 8 a 13 od rýchlikov z Bratislavy a Košíc:

RR 767 TATRAN (príchod do LM o 7:55)
R 602 TATRAN (príchod do LM o 8:02)
Linka 8 z Autobusovej stanice smer Podbreziny o 8:10

R 601 TATRAN (príchod do LM o 9:56)
R 604 TATRAN (príchod do LM o 10:02)
Linka 13 z Autobusovej stanice smer Podbreziny o 10:10

R 603 TATRAN (príchod do LM o 11:56)
R 606 TATRAN (príchod do LM o 12:02)
Linka 8 z Autobusovej stanice smer Podbreziny o 12:10

R 605 TATRAN (príchod do LM o 13:56)
R 608 TATRAN (príchod do LM o 14:02)
Linka 8 z Autobusovej stanice smer Podbreziny o 14:10

R 607 TATRAN (príchod do LM o 15:56)
R 610 TATRAN (príchod do LM o 16:02)
Linka 8 z Autobusovej stanice smer Podbreziny o 16:10

R 609 TATRAN (príchod do LM o 17:57)
R 612 TATRAN (príchod do LM o 18:02)
Linka 8 z Autobusovej stanice smer Podbreziny o 18:10

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.