Kam chcete cestovať?

Mimoriadne

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Ako by ste zhodnotili zmeny v mikulášskej MHD zrealizované v roku 2019 (linkové vedenie, intervaly liniek, vozidlový park)?
Odovzdávanie nových autobusov SOR BN 9.5 do prevádzky

Nové fotografie a materiály

Viac