Zaujímavosti z verejnej dopravy

Vláda schválila Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030

Počíta sa aj s podporou verejnej osobnej dopravy.

Viac

Súhrn informácií

Viac

imhd.sk na sociálnych sieťach a v mobilných zariadeniach: