Správy z oblasti MHD

Májové zmeny vo vozidlových reklamách

Električka K2S #7127 obdržala celovozidlovú reklamu propagujúcu výrobky Melina.

Viac

imhd.sk na sociálnych sieťach a v mobilných zariadeniach: