Historický kalendár na obdobie 22. jún - 26. jún

22.6.1963 (pred 54 rokmi)

Po prvýkrát bola zavedená expresná rekreačná doprava z centra mesta na Železnú studničku. Neskôr vznikli aj rekreačné expresy na Devín i Zlaté piesky.

23.6.1933 (pred 84 rokmi)

Uzavretá bola tretia a posledná zmluva medzi mestom Bratislava a Bratislavskou elektrickou účastinárskou spoločnosťou o používaní mestských pozemkov na účely prevádzkovania mestskej elektrickej železnice a autobusovej dopravy a o vzájomných povinnostiach a záväzkoch. Zmluva nadobudla platnosť 31. júla 1933 a mala platiť do 31. decembra 1960.

26.6.1993 (pred 24 rokmi)

Uskutočnila sa rozlúčková jazda s trolejbusmi Škoda 9 Tr na príležitostnej linke 294 zo Šulekovej k Zimnému štadiónu. Trolejbusy Škoda 9 Tr premávali v Bratislave od roku 1963 do roku 1993.

26.6.2006 (pred 11 rokmi)

Do prevádzky boli slávnostne uvedené nové 15-metrové autobusy Solaris Urbino 15 s pohonom na stlačený zemný plyn. V roku 2006 bolo jednorazovo zakúpených 22 týchto autobusov.