Historický kalendár na obdobie 17. február - 21. február

18.2.1980 (pred 39 rokmi)

Vznikla expresná linka 115 z Dúbravky cez Karlovu Ves, nábrežie, Slovnaft a Podunajské Biskupice k Termostavu. Jej predchodkyňou boli vybrané spoje linky 30 k Termostavu od januára 1980.

19.2.1974 (pred 45 rokmi)

Na linke 30 začali premávať prvé legendárne kĺbové autobusy Ikarus 280. Budapeštianska továreň na autobusy ich do Bratislavy za 17 rokov dodala 761 kusov.

21.2.1941 (pred 78 rokmi)

Na základe vykonanej administratívnej pochôdzky bolo Bratislavskej elektrickej úč. spol. udelené stavebné povolenie pre projekt trolejbusových tratí M, P a H. Trate M a P boli uvedené do prevádzky ešte v roku 1941, trať H o dva roky neskôr.