Historický kalendár na obdobie 26. apríl - 30. apríl

28.4.1944 (pred 73 rokmi)

Prerazená bola smerová štôlňa tunela pod hradom. Štôlňa sa razila z oboch strán od novembra 1943.