Historický kalendár na obdobie 25. február - 1. marec

26.2.1974 (pred 43 rokmi)

Do predčasného užívania bola po dvojročnej rekonštrukcii odovzdaná Kapucínska ulica s novým mostom ponad novovybudovanú Staromestskú ulicu. Prestavba si vyžiadala asanáciu zástavby v hornej časti Kapucínskej. MHD tu opäť začala premávať od apríla 1974.

1.3.1883 (pred 134 rokmi)

Po presmerovaní vlakov Považskej železnice na Hlavnú stanicu bola zrušená konská železnica, nazývaná tramway, ktorá premávala z dnešného Nám. Ľ. Štúra cez Vajanského nábr., Dostojevského rad a Karadžičovu k stanici Považskej železnice na rohu Krížnej a Legionárskej. Išlo o časť pôvodnej konskej železnice Bratislava - Trnava, ktorá nebola v roku 1873 prestavaná na parnú trakciu. Namiesto konky zaviedol Samuel Schenk omnibusovú dopravu medzi Divadlom a Hlavnou stanicou.