DPB zverejnil výsledky minuloročného prieskumu o MHD
  • This is an archived page. Current information can be found in left menu.

Prieskum žiadne prekvapivé výsledky nepriniesol.


Illustrative photo © DPB, archive


Dopravný podnik Bratislava spolu s audítorskou firmou KPMG v roku 2014 zrealizovali prieskum spokojnosti cestujúcich s názvom Ako zvýšiť kvalitu služieb MHD v Bratislave. Prieskum prebiehal na internete a neskôr aj prostredníctvom dotazníkov v predajniach DPB.

V prieskume sa dopravca pýtal na osobný profil respondenta, jeho využívanie mestskej hromadnej dopravy, používanie cestovných lístkov, hodnotenie súčasných služieb i požiadavky na nové služby. Prieskumu sa zúčastnilo 3607 respondentov.

Využívanie MHD

Z uvedeného počtu respondentov bolo 66 % takých, ktorí využívajú MHD každodenne, ďalších 15,5 % cestuje MHD len v pracovných dňoch a zvyšní respondenti využívajú MHD iba nepravidelne. Dve tretiny z tých, ktorí využívajú služby MHD denne nevlastnia osobný automobil. Zvyšná tretina uviedla, že vlastnia automobil a MHD využívajú dobrovoľne ako hlavný prostriedok dopravy v meste.

Najvyužívanejším dopravným prostriedkom MHD sú autobusy, ktoré využíva 58 % respondentov, čo je pochopiteľné, keďže najväčšie výkony v bratislavskej MHD zabezpečujú autobusové linky. Električkovú dopravu využíva 37 % respondentov a kombináciu električka-autobus 36,1 % opýtaných. Trolejbusmi cestuje 24,4% opýtaných. Zvyšní respondenti využívajú kombináciu regionálnych liniek a MHD.

DPB sa pýtal tiež, ktorý dopravný prostriedok by respondenti využívali, keby mali možnosť výberu - z výsledkov vyplýva, že viac ako polovica (52,7 %) by rada využívala električkovú dopravu, niečo viac ako štvrtina autobusovú dopravu, 8,3 % trolejbusy a zvyšných 11,6 % by využilo vlaky na prepravu v rámci mesta. Obyvatelia najväčšieho sídliska Petržalka by najradšej využívali električkovú dopravu (50 % opýtaných), zatiaľ čo 36 % je spokojných s autobusovou dopravou.

Cestovné lístky

Medzi opýtanými bolo najviac tých, ktorí využívajú 90-dňový predplatný cestovný lístok (36,2 %). Druhou najrozšírenejšou skupinou sú cestujúci využívajúci jednorazové cestovné lístky. Na treťom mieste skončili cestujúci s mesačnými predplatnými cestovnými lístkami. SMS lístky používa len 9,4 % opýtaných.

Kvalita poskytovaných služieb a nápady na zlepšenie

Odpovede na otázky zamerané na kvalitu služieb MHD podľa dopravného podniku priniesli poznanie, že v každej oblasti je stále čo zlepšovať.

"Vo všeobecnosti sú ľudia spokojní s dostupnosťou zastávok a bezpečnosťou cestovania počas dňa, taktiež sú spokojní s prístupom vodičov. Negatívne reakcie sú väčšinou vyvolané preplnenosťou vozidiel a cenou cestovných lístkov. V prípade cestujúcich využívajúcich MHD každý deň, korešpondujú odpovede do veľkej miery s celkovým obrazom. Aj oni vnímajú preplnenosť vozidiel ako najväčší problém verejnej dopravy v Bratislave," uvádza DPB.

Tradičnými problémami bratislavskej MHD sú tiež vandalizmus a prítomnosť bezdomovcov v MHD.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že ak by sa zvýšila cena cestovných lístkov MHD, približne dve tretiny cestujúcich by za to požadovali väčšiu plynulosť a preferenciu verejnej dopravy, zabezpečenú napr. prostredníctvom nových vyhradených BUS-pruhov.

Prekvapením prieskumu nie je ani vnímanie nového vozidlového parku cestujúcimi - až tri štvrtiny opýtaných obnovu vozidiel vnímajú pozitívne. Zvyšok sa uspokojí aj so starými vozidlami.

Okrem nových vozidiel cestujúci ocenili aj zlepšenie prístupu vodičov a zamestnancov DPB voči cestujúcej verejnosti.

"Niektoré nápady na zlepšenie zahŕňali čiastočné zavedenie poplatkov pre seniorov cestujúcich počas dopravnej špičky, zavedenie prístreškov na obratiskách, aby sa vozidlá veľmi neprehrievali v určitých dňoch, alebo širšie využitie mobilných aplikácií v rámci verejnej dopravy v Bratislave", uvádza DPB k otázke nápadov na vylepšenie poskytovaných služieb.

"Z realizovaného prieskumu je teda zrejmé, že mladší ľudia a predovšetkým tí, ktorí nemajú deti, najviac využívajú služby MHD. Nástroje preferencie ako aj priamejšie a expresné spoje, môžu priniesť výhodu používania MHD," uvádza DPB v zhodnotení prieskumu.


17th Jan 2015
-mhd, TS DPB-

Comments

Login: Password:

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.

jurajko9.11.2016 22:55 #14 Re:
Reply on #13 od Error 0x007:
Error 0x00729.1.2015 20:28 #13 Re:
Reply on #8 od Valysdr:
Vážený pán Valysdr,
dúfam že si uvedomujete, že sme v Bratislave a nie v Brne. Ak sa chcete stažovať na DPMB, prosím vyhľadajte k tomu príslušnú českú stránku. Pekný deň
Valec29.1.2015 18:58 #12 Re:
Reply on #11 od Petto:
Za 4 x 26.90=107.60 € si možno už aj luxusnú limuzínu objednať, nie len taxík.
Petto29.1.2015 18:38 #11 Re:
Reply on #8 od Valysdr:
Co keby si nabuduce porovnal mesacny listok namiesto jednorazovych ?
810zssk29.1.2015 18:23  +4#10 Re:
Reply on #9 od Dopravný podnik:
Masterpiece!
Dopravný podnik29.1.2015 10:58  +10#9 Re:
Reply on #8 od Valysdr:
Dobrý deň pán Valysdr,
V prvom rade Vám chceme poďakovať za Váš názor. Aj kritika je skúsenosť. V našom podniku sa riadime heslom kto sa slušne pýta, slušne sa mu odpovedá. Berte však prosím v úvahu, že súčasné vedenie DPB prevzalo podnik v neutešenom stave. Žiaľ vysoká miera vandalizmu nám zvyšuje náklady a čierny pasažieri znižujú tržby.

K vašim pripomienkam
Ceny JCL sú nastavené tak, aby zvýhodňovali pravidelných cestujúcich s PCL. V prípade, že máte trvalý pobyt v Bratislave ušetríte ešte viac s Bratislavskou mestskou kartou. Čo sa týka zvyšovania cestovného JCL, momentálne s týmto návrhom nepočítame. Oproti Viedni sú však ceny JCL menej ako polovičné. Pochopte preto prosím, že aj kvalita MHD v Bratislave je oproti Viedni menej ako polovičná. Vedenie dopravného podniku však verí, že nízkymi cenami cestovných lístkov MHD dokáže motivovať cestujúcu verejnosť k väčšiemu podielu využitia MHD. To že je táto úvaha správna sa nám potvrdilo aj dvojnásobne plnšími vozmi MHD oproti Viedni. DPB navyše pristupuje k postupnej obnove vozového parku vozidiel MHD. Do konca roka 2016 bude v Bratislave premávať 120 nových trolejbusov, 60 nových električiek a 100 nových autobusov. DPB verí že sa týmto zvýši kultúra cestovania MHD.

K zastavovaniu na zastávkach.
Je pravdou, že po vážnej nehode vozov nosného systému MHD na zastávke Lafranconi, DPB pristúpil k rôznym opatreniam, ktoré mali zvýšiť bezpečnosť MHD. Avšak po vlne kritiky a dôkladnom prehodnotení opatrení, ktoré DPB v minulosti schválil, pristúpil k ich zrušeniu za účelom zatraktívnenia MHD. V prípade, že sa k Vám nesprávame slušne neváhajte nás kontaktovať na non stop linke 0917 101 102.

Čo sa týka autobusov Mercedes ich obstarávanie prebehlo ešte za bývalého vedenie DPB. K Vášmu tvrdeniu o príkaze používania bŕzd sa vyjadrovať nebudeme, nakoľko toto tvrdenie sa nezakladá na pravdivých skutočnostiach.

O tom, že sa DPB stále snaží zatraktívniť cestovanie MHD svedčí aj zhlukovanie vozidiel, ktoré sa nám počas takmer 120 ročnej histórie nesmierne osvedčilo. Zhlukovanie vozidiel na Šancovej ulici prispieva k rovnomernejšiemu zaplneniu vozov cestujúcimi a zvýšeniu kapacity jednotlivých liniek. Sme nesmierne potešení, že si práve cestujúca verejnosť všíma tohto javu a oceňuje aktivity DPB.
Ďakujeme za pochvalu, podnecuje nás to k ďalším krokom.

Veríme že sa nám podarilo objasniť Vám Vaše pripomienky a veríme že cestovanie so spoločnosťou DPB bude pre Vás príjemnejšie. V prípade akýchkoľvek otázok, kritík či návrhov neváhajte opätovne kontaktovať portál imhd.sk
Valysdr29.1.2015 9:07 -6#8 Re:
Post was hidden because of negative rank. [Show]
Valec20.1.2015 17:42  +2#7 Re:
Reply on #6 od 810zssk:
"To sa nerobi tak ze nahodne zozbieram nejake data a hodim do Excelu."

Ale však presne tak ten prieskum robený bol. Navyše, na niektoré otázky ani neboli jednoznačné odpovede.
810zssk19.1.2015 9:55 #6 Re:
Reply on #5 od Ari:
1. Nie, nemohlo. Pokial viem, mesto ani DPB nemaju kvalifikaciu na robenie prieskumov. To sa nerobi tak ze nahodne zozbieram nejake data a hodim do Excelu.

2. Z prieskumu vyplynulo ze vsetko je v poriadku a DPB si robi svoju pracu uzasne.
Ari19.1.2015 9:52 #5 Re:
nebol ten prieskum len vyhadzovaním peniaz?
akú pridanú hodnotu dalo participovanie na tom KPMG?
ten jednoduchý prieskum mohlo urobiť mesto (alebo DPB) aj samo a otázka je čo vlastne vyplýva s výsledkov toho múdreho prieskumu
Mike18.1.2015 20:50 -1 +1#4 Re:
Reply on #3 od Žáržo:
"sa uspokojí aj so starými vozidlami.." šotouši by prefereovali odpoveď: "staré vozidlá boli oveľa lepšie!"
Žáržo18.1.2015 19:53  +1#3 Re:
Reply on #1 od Error 0x007:
A z toho sú asi 900 respondentov šotouši (až tri štvrtiny opýtaných obnovu vozidiel vnímajú pozitívne. Zvyšok sa uspokojí aj so starými vozidlami.)
Petto18.1.2015 19:12 -1 +2#2 Re:
Reply on #1 od Error 0x007:
voz 3607 bol volakedy dlhodlhodielsky nocak, serbel CNG
Error 0x00718.1.2015 18:32 #1 Re:
3607 respondentov? To je velmi reprezentativna vzorka...