Route 25+27 (effective from 1st Apr 2019)
► Sásová - Starohorská
Departures from the stop:
Tajovského - školy
Strieborné námestie
Lazovná
Severná
Komenského
Na Karlove
Sásová - ihrisko
Sásovská cesta
Karpatská
Rudohorská - stred
Rudohorská - dolná
Starohorská - otočka
 
► Rooseveltova nemocnica
Departures from the stop:
Starohorská - otočka
Rudohorská - dolná
Rudohorská - stred
Karpatská
Sásovská cesta
Sásová - ihrisko
Na Karlove
Komenského
Severná
Lazovná
Strieborné námestie
Tajovského - školy

Trolleybuses   

1 2 3 4 5 6 7 8

Buses   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Combination of routes   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regional buses   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470 Cyklobus

Tip: Notifications of schedule changes can be found also here:

Find the route

Search

Find the stop

Select from list   

Search