Route 1 (effective from 14th Dec 2014)
► Rooseveltova nemocnica
Departures from the stop:
Železničná stanica
29. augusta
Partizánska cesta
Námestie slobody
Štefánikovo nábrežie
Národná
Štadlerovo nábrežie
Švermova - ESC
Úsvit
Wolkerova
Úrad PV SR
Plážové kúpalisko
Tajovského - školy
Rooseveltova nemocnica
 
► Železničná stanica
Departures from the stop:
Rooseveltova nemocnica
Tajovského - školy
Plážové kúpalisko
Úrad PV SR
Úsvit
Štadlerovo nábrežie
Národná
Štefánikovo nábrežie
Námestie slobody
Partizánska cesta
29. augusta
Železničná stanica

Trolleybuses   

1 2 3 4 5 6 7 8

Buses   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Combination of routes   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regional buses   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Notifications of schedule changes can be found also here:

Find the route

Search

Find the stop

Select from list   

Search