Schedule of route 32
32 Tajovského - UMB

Iliaš
Effective: from 14th Dec 2014
www.imhd.sk
m.imhd.sk
Min, Stop, Zone
Gaštanová1
Povstalecká cesta1
Tajovského - pod nemocnicou1
(Tajovského - UMB1
2Tajovského - školy1
4Plážové kúpalisko1
6Úrad PV SR1
7Nové Kalište1
8Kyjevské námestie1
10Moskovská - rázcestie1
12Poľná1
13Poľná - rázcestie1
15Sládkovičova1
16Zvolenská cesta - Tesco1
18Zvolenská - sever1
19Zvolenská - stred1
20STK1
21Iliaš - pri moste1
Monday - Friday
hourminute
0524
0629
0729
0839
09
10
11
12
1309
1409
1514
1619
Notes
Oficiálne nie je žiadna zastávka na znamenie, ale ...
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
Kontakt: 048/471 48 11, 0910 234 050

Print

Change directionChange stop

Stop Tajovského - UMB