Schedule of the route 97

97
Sládkovičova
Železničná stanica Orange
Effective 1.1.2021

Stops

min Stop
Pršianska terasa, Mosadzná 1
Pršianska terasa, Medená 1
Pršianska cesta I. 1
Sládkovičova 1
22 Poľná, rázcestie 1
33 Poľná 1
55 Moskovská, rázcestie 1
66 Kyjevské námestie 1
77 Okružná 1
8 – 99 Úsvit 1
11 – 1212 Štadlerovo nábrežie 1
12 – 1313 Národná 1
13 – 1515 Štefánikovo nábrežie 1
15 – 1717 Autobusová stanica 1
17 – 2020 Námestie slobody 1
19 – 2121 Partizánska cesta 1
2020 Jegorovova 1
21 – 2222 Orange 1
20 – 2323 29. augusta 1
22 – 2424 Železničná stanica 1

Workdays

hr min
625
725G
820
9
10
1120
1220
1355
14
15
1620G
1720
18
19
2032

Non-workdays

hr min
6
7
8
9
1029
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Notes

GFrom Partizánska cesta continues in the direction Orange.
Operator: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
Show list of stops with
Show departures ordered
min Stop
Pršianska terasa, Mosadzná 1
Pršianska terasa, Medená 1
Pršianska cesta I. 1
Sládkovičova 1
Poľná, rázcestie 1
Poľná 1
Moskovská, rázcestie 1
Kyjevské námestie 1
Okružná 1
Úsvit 1
Štadlerovo nábrežie 1
Národná 1
Štefánikovo nábrežie 1
Autobusová stanica 1
Námestie slobody 1
Partizánska cesta 1
Jegorovova 1
Orange 1
29. augusta 1
Železničná stanica 1

Lines at this stop

Line Direction
2 Železničná stanica
2 Vozovňa
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa; Tulská
4 Železničná stanica
4 TESCO hypermarket
5 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket
6 Vozovňa; Železničná stanica
8 Vozovňa; Železničná stanica
21 Rakytovce, ihrisko
21 Pieninská
22 Vozovňa; Radvaň Park
22 Pieninská
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
41 Iliaš, II.
41 Železničná stanica; Senica, otočka
90 Iliaš, pri moste; Krematórium
90 Pieninská
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Orange; Železničná stanica
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
601455 Autobusová stanica
601463 Horné Pršany
601463 Autobusová stanica
Line Direction
2 Železničná stanica
2 Vozovňa
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa; Tulská
4 Železničná stanica
4 TESCO hypermarket
5 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket
6 Vozovňa; Železničná stanica
8 Vozovňa; Železničná stanica
21 Rakytovce, ihrisko
21 Pieninská
22 Vozovňa; Radvaň Park
22 Pieninská
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
41 Iliaš, II.
41 Železničná stanica; Senica, otočka
90 Iliaš, pri moste; Krematórium
90 Pieninská
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Orange; Železničná stanica
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
601455 Autobusová stanica
601463 Horné Pršany
601463 Autobusová stanica