Schedule of the route 97

97
Autobusová stanica
Pršianska terasa, Mosadzná
Effective 1.1.2021

Stops

min Stop
Železničná stanica 3
29. augusta 1
Orange 1
Jegorovova 1
Partizánska cesta 1
Námestie slobody 1
Autobusová stanica 1
2 – 33 Štefánikovo nábrežie 1
3 – 44 Národná 1
5 – 66 Štadlerovo nábrežie 1
7 – 88 Švermova, ESC 1
8 – 99 Úsvit 1
9 – 1010 Okružná 1
10 – 1212 Kyjevské námestie 1
11 – 1313 Moskovská, rázcestie 1
13 – 1515 Poľná 1
14 – 1616 Poľná, rázcestie 1
15 – 1717 Sládkovičova 1
16 – 1818 Pršianska cesta I. 1
18 – 2020 Pršianska terasa, Medená 1
20 – 2222 Pršianska terasa, Mosadzná 1

Workdays

hr min
556
656
752
8
9
1021
1151
12
1321
14
1551
1651
17
18
19
2006

Non-workdays

hr min
5
6
7
8
956
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Notes

Operator: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
Show list of stops with
Show departures ordered
min Stop
Železničná stanica 3
29. augusta 1
Orange 1
Jegorovova 1
Partizánska cesta 1
Námestie slobody 1
Autobusová stanica 1
Štefánikovo nábrežie 1
Národná 1
Štadlerovo nábrežie 1
Švermova, ESC 1
Úsvit 1
Okružná 1
Kyjevské námestie 1
Moskovská, rázcestie 1
Poľná 1
Poľná, rázcestie 1
Sládkovičova 1
Pršianska cesta I. 1
Pršianska terasa, Medená 1
Pršianska terasa, Mosadzná 1

Lines at this stop

Line Direction
20 Rudohorská, dolná
20 Parkovisko Mičinská
23 Parkovisko Mičinská; Majerská cesta
23 Pieninská
28 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
29 Rudohorská, dolná
29 Parkovisko Mičinská
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Orange; Železničná stanica
601451 Banská Bystrica; Nemce
601454 Dolný Harmanec
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
601463 Horné Pršany
Line Direction
20 Rudohorská, dolná
20 Parkovisko Mičinská
23 Parkovisko Mičinská; Majerská cesta
23 Pieninská
28 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
29 Rudohorská, dolná
29 Parkovisko Mičinská
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Orange; Železničná stanica
601451 Banská Bystrica; Nemce
601454 Dolný Harmanec
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
601463 Horné Pršany