Schedule of the route 97

97
Autobusová stanica
Železničná stanica Orange
Effective 1.1.2021

Stops

min Stop
Pršianska terasa, Mosadzná 1
Pršianska terasa, Medená 1
Pršianska cesta I. 1
Sládkovičova 1
Poľná, rázcestie 1
Poľná 1
Moskovská, rázcestie 1
Kyjevské námestie 1
Okružná 1
Úsvit 1
Štadlerovo nábrežie 1
Národná 1
Štefánikovo nábrežie 1
Autobusová stanica 1
2 – 33 Námestie slobody 1
44 Partizánska cesta 1
55 Jegorovova 1
6 – 77 Orange 1
5 – 66 29. augusta 1
77 Železničná stanica 1

Workdays

hr min
640
740G
835
9
10
1135
1235
13
1410
15
1635G
1735
18
19
2047

Non-workdays

hr min
6
7
8
9
1046
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Notes

GFrom Partizánska cesta continues in the direction Orange.
Operator: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
Show list of stops with
Show departures ordered
min Stop
Pršianska terasa, Mosadzná 1
Pršianska terasa, Medená 1
Pršianska cesta I. 1
Sládkovičova 1
Poľná, rázcestie 1
Poľná 1
Moskovská, rázcestie 1
Kyjevské námestie 1
Okružná 1
Úsvit 1
Štadlerovo nábrežie 1
Národná 1
Štefánikovo nábrežie 1
Autobusová stanica 1
Námestie slobody 1
Partizánska cesta 1
Jegorovova 1
Orange 1
29. augusta 1
Železničná stanica 1

Lines at this stop

Line Direction
20 Rudohorská, dolná
20 Parkovisko Mičinská
23 Parkovisko Mičinská; Majerská cesta
23 Pieninská
28 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
29 Rudohorská, dolná
29 Parkovisko Mičinská
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Orange; Železničná stanica
601451 Banská Bystrica; Nemce
601454 Dolný Harmanec
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
601463 Horné Pršany
Line Direction
20 Rudohorská, dolná
20 Parkovisko Mičinská
23 Parkovisko Mičinská; Majerská cesta
23 Pieninská
28 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
29 Rudohorská, dolná
29 Parkovisko Mičinská
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Orange; Železničná stanica
601451 Banská Bystrica; Nemce
601454 Dolný Harmanec
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
601463 Horné Pršany