Schedule of the route 97

97
Železničná stanica
Pršianska terasa, Mosadzná
Effective 1.1.2021

Stops

min Stop
Železničná stanica 3
11 29. augusta 1
Orange 1
Jegorovova 1
22 Partizánska cesta 1
44 Námestie slobody 1
66 Autobusová stanica 1
8 – 99 Štefánikovo nábrežie 1
9 – 1010 Národná 1
11 – 1212 Štadlerovo nábrežie 1
13 – 1414 Švermova, ESC 1
14 – 1515 Úsvit 1
15 – 1616 Okružná 1
16 – 1818 Kyjevské námestie 1
17 – 1919 Moskovská, rázcestie 1
19 – 2121 Poľná 1
20 – 2222 Poľná, rázcestie 1
21 – 2323 Sládkovičova 1
22 – 2424 Pršianska cesta I. 1
24 – 2626 Pršianska terasa, Medená 1
26 – 2828 Pršianska terasa, Mosadzná 1

Workdays

hr min
550
650
7
8
9
1015
1145
12
1315
14
1545
16
17
18
19
2000

Non-workdays

hr min
5
6
7
8
950
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Notes

Operator: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
Show list of stops with
Show departures ordered
min Stop
Železničná stanica 3
29. augusta 1
Orange 1
Jegorovova 1
Partizánska cesta 1
Námestie slobody 1
Autobusová stanica 1
Štefánikovo nábrežie 1
Národná 1
Štadlerovo nábrežie 1
Švermova, ESC 1
Úsvit 1
Okružná 1
Kyjevské námestie 1
Moskovská, rázcestie 1
Poľná 1
Poľná, rázcestie 1
Sládkovičova 1
Pršianska cesta I. 1
Pršianska terasa, Medená 1
Pršianska terasa, Mosadzná 1

Lines at this stop

Line Direction
1 Rooseveltova nemocnica
2 Vozovňa
4 TESCO hypermarket
6 Moskovská
7 Internátna
8 Moskovská
20 Rudohorská, dolná
20 Železničná stanica; Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
29 Rudohorská, dolná
29 Parkovisko Mičinská
33 Senica, otočka
33 THK, otočka
34 Podlavice, Gaštanová
35 Skubín, otočka
36 Mlynská, otočka
41 Železničná stanica; Senica, otočka
43 Uľanka, otočka
43 Mičinská, Kazačok; Srnková
80 Rooseveltova nemocnica
80 Viestova
97 Pršianska terasa, Mosadzná
100 Nám. Štefana Moysesa
100 Pod Rybou
Line Direction
1 Rooseveltova nemocnica
2 Vozovňa
4 TESCO hypermarket
6 Moskovská
7 Internátna
8 Moskovská
20 Rudohorská, dolná
20 Železničná stanica; Parkovisko Mičinská
28 Rudohorská, dolná
28 Parkovisko Mičinská
29 Rudohorská, dolná
29 Parkovisko Mičinská
33 Senica, otočka
33 THK, otočka
34 Podlavice, Gaštanová
35 Skubín, otočka
36 Mlynská, otočka
41 Železničná stanica; Senica, otočka
43 Uľanka, otočka
43 Mičinská, Kazačok; Srnková
80 Rooseveltova nemocnica
80 Viestova
97 Pršianska terasa, Mosadzná
100 Nám. Štefana Moysesa
100 Pod Rybou