Integrovaná doprava

Na prímestských linkách 601451, 601454, 601455, 601456 a 601463 platí v obvode MHD tarifa MHD, vrátane predplatných časových lístkov. Na týchto linkách sa nastupuje len prednými dverami, vodičovi je potrebné hlásiť cieľovú zastávku, typ cestovného (základné, zľavnené, časový lístok) a spôsob úhrady (v hotovosti, alebo čipovou kartou).

Comments

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Reply on: Dispecer #1:
Platí tam tarifa MHD, teda so všetkým.
Teda, SMS lístok pri preprave týmito linkami medzi zastávkami na území obsluhovanom MHD neplatí?