All departures from the Karpatská stop 17.5.2021

Line Direction Departure
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 4:48
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 4:50
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 5:05
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 5:08
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 5:18
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 5:23
90 Banská Bystrica, Krematórium 5:23
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 5:28
90 Banská Bystrica, Krematórium 5:28
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 5:33
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 5:33
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 5:33
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 5:37
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 5:38
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 5:48
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 5:50
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 5:52
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 5:53
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 5:58
90 Banská Bystrica, Iliaš, pri moste 6:00
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 6:05
29 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 6:06
29 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 6:06
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 6:07
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 6:08
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 6:10
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 6:15
90 Banská Bystrica, Pieninská 6:15
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 6:20
90 Banská Bystrica, Pieninská 6:22
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 6:25
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 6:27
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 6:28
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 6:30
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 6:30
90 Banská Bystrica, Krematórium 6:30
90 Banská Bystrica, Krematórium 6:30
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 6:33
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 6:33
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 6:35
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 6:40
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 6:41
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 6:42
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 6:45
90 Banská Bystrica, Pieninská 6:48
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 6:50
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 6:55
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 6:55
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 6:57
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 7:00
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 7:00
90 Banská Bystrica, Vozovňa 7:00
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 7:02
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 7:05
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 7:05
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 7:05
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 7:09
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 7:10
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 7:13
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 7:15
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 7:20
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 7:22
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 7:25
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 7:26
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 7:27
90 Banská Bystrica, Pieninská 7:27
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 7:28
80 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 7:31
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 7:33
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 7:33
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 7:35
90 Banská Bystrica, Iliaš, pri moste 7:39
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 7:40
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 7:40
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 7:40
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 7:41
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 7:42
80 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 7:47
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 7:51
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 7:55
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 7:57
90 Banská Bystrica, Pieninská 7:57
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 8:00
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 8:00
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 8:05
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 8:05
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 8:05
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 8:08
90 Banská Bystrica, Iliaš, pri moste 8:09
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 8:12
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 8:12
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 8:15
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 8:15
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 8:20
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 8:25
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 8:27
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 8:30
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 8:33
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 8:33
90 Banská Bystrica, Pieninská 8:33
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 8:35
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 8:35
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 8:47
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 8:48
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 8:50
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 8:55
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 9:01
90 Banská Bystrica, Pieninská 9:03
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 9:05
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 9:07
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 9:10
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 9:19
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 9:20
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 9:35
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 9:37
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 9:48
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 9:48
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 9:49
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 9:50
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 10:05
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 10:07
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 10:19
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 10:20
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 10:35
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 10:37
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 10:48
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 10:48
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 10:49
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 10:50
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 11:05
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 11:07
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 11:19
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 11:20
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 11:35
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 11:37
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 11:48
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 11:48
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 11:49
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 11:50
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 12:05
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 12:07
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 12:19
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 12:20
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 12:35
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 12:37
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 12:48
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 12:48
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 12:49
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 12:50
90 Banská Bystrica, Iliaš, pri moste 12:54
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 13:05
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 13:07
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 13:10
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 13:15
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 13:18
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 13:18
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 13:19
Line Direction Departure
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 13:20
90 Banská Bystrica, Krematórium 13:24
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 13:25
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 13:35
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 13:37
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 13:40
90 Banská Bystrica, Pieninská 13:43
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 13:44
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 13:44
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 13:49
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 13:50
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 13:55
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 13:55
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 13:57
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 14:04
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 14:05
90 Banská Bystrica, Iliaš, pri moste 14:09
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 14:10
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 14:12
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 14:15
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 14:18
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 14:18
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 14:19
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 14:20
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 14:25
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 14:27
90 Banská Bystrica, Pieninská 14:32
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 14:34
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 14:35
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 14:40
90 Banská Bystrica, Krematórium 14:40
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 14:42
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 14:44
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 14:44
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 14:45
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 14:49
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 14:50
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 14:55
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 14:55
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 14:57
90 Banská Bystrica, Pieninská 14:58
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 15:04
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 15:05
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 15:10
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 15:12
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 15:15
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 15:18
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 15:18
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 15:19
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 15:20
90 Banská Bystrica, Iliaš, pri moste 15:21
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 15:25
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 15:27
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 15:31
90 Banská Bystrica, Pieninská 15:32
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 15:34
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 15:35
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 15:40
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 15:42
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 15:44
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 15:44
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 15:45
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 15:49
90 Banská Bystrica, Iliaš, pri moste 15:49
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 15:50
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 15:55
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 15:55
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 15:57
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 16:04
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 16:05
90 Banská Bystrica, Pieninská 16:08
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 16:10
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 16:12
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 16:15
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 16:18
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 16:18
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 16:19
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 16:20
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 16:25
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 16:27
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 16:31
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 16:34
90 Banská Bystrica, Iliaš, pri moste 16:34
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 16:35
90 Banská Bystrica, Pieninská 16:38
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 16:41
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 16:44
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 16:44
27 Banská Bystrica, Podlavice, Gaštanová 16:45
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 16:49
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 16:55
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 16:55
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 16:57
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 17:04
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 17:05
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 17:12
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 17:18
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 17:18
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 17:19
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 17:20
90 Banská Bystrica, Pieninská 17:23
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 17:27
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 17:35
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 17:37
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 17:44
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 17:44
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 17:49
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 17:50
27 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 17:57
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 18:05
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 18:07
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 18:19
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 18:20
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 18:35
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 18:37
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 18:44
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 18:44
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 18:49
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 18:50
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 19:05
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 19:07
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 19:19
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 19:20
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 19:26
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 19:35
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 19:37
29 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 19:46
29 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 19:46
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 19:49
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 19:50
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 20:03
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 20:07
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 20:18
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 20:22
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 20:32
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 20:33
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 20:44
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 20:44
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 20:47
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 20:48
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 21:02
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 21:03
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 21:17
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 21:18
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 21:32
25 Banská Bystrica, Rooseveltova nemocnica 21:33
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 21:44
20 Banská Bystrica, Parkovisko Mičinská 21:44
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 21:47
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 21:48
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 22:02
25 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 22:17
24 Banská Bystrica, Mládežnícka, otočka 22:18
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 22:32
20 Banská Bystrica, Rudohorská, dolná 22:44
20 Banská Bystrica, Železničná stanica 22:44
24 Banská Bystrica, Starohorská, otočka 23:02