Súhrn informácií

Prešov sa možno dočká novej trolejbusovej trate
Prešov • 18.7.2018 20:25

V utorok 17. júla 2018 podpísalo Mesto Prešov so spoločnosťou PROGRES CAD ENGINNERING s.r.o. zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre prepojenie ulíc Pod Šalgovíkom a Sibírska a následným dobudovaním trolejbusovej trate.

Viac

imhd.sk na sociálnych sieťach a v mobilných zariadeniach: