Zaujímavosti z verejnej dopravy

V roku 2017 vo svete pribudlo viac ako 200 km nových električkových tratí

Od minulého roka slúži 44 nových úsekov tratí.

Viac

Súhrn informácií

Neobsluhované zastávky v prípade nezjazdnosti ciest v zimnom období
Košice • 16.1.2018

Z dôvodu zhoršenej zjazdnosti komunikácií a s tým súvisiacimi komplikáciami a rozjazdom autobusov do svahu v zimnom období budú v prípade potreby nasledovné zastávky dočasne zrušené a neobsluhované:

Viac

imhd.sk na sociálnych sieťach a v mobilných zariadeniach: