Regionálna doprava

Ako sa osvedčili nedávno zavedené nové regionálne vlaky?

Vyťaženosť vlakov je na úrovni jednej električky.

Viac

imhd.sk na sociálnych sieťach a v mobilných zariadeniach: