Kontakt na majoritných dopravcov v žilinskom regióne

Mestskú hromadnú dopravu v Žiline prevádzkuje spoločnosť Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., regionálnu autobusovú dopravu v Žilinskom kraji prevažne zabezpečuje spoločnosť SAD Žilina, a.s. a železničnú dopravu prevažne prevádzkuje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oficiálne internetové stránky uvedených dopravcov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Dopravca Web
Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o. www.dpmz.sk
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. www.zssk.sk
SAD Žilina, a. s. www.sadza.sk
Integrovaná doprava žilinského kraja, s.r.o.  www.idzk.sk

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.