Route 21 (effective from 15th Dec 2019)
► Sibírska
Departures from the stop:
Modranka
Modranka - Pošta
Modranka - Jednota
Nitrianska
Tamaškovičova
Dohnányho
Hospodárska
Študentská - Orion
Študentská - ZŠ
J. Bottu
Botanická
Botanická - Jednota
Terézie Vansovej - cintorín
Zelený kríček
Špačinská cesta
Špačinská - Obch. akadémia
Špačinská - Nám. SUT
Sibírska
 
► Modranka - Jednota
Departures from the stop:
Sibírska
Kopánka - Nám. SUT
Špačinská - Obch. akadémia
Špačinská cesta
Šrobárova
Terézie Vansovej - cintorín
Botanická - Jednota
Botanická
J. Bottu
Študentská - ZŠ
Študentská - Orion
Hospodárska
Dohnányho
Tamaškovičova
Nitrianska
Modranka
Modranka - Pošta
Modranka - Jednota

City transport buses   

1 2 3 4 5 6 12 13 14 16 21 22 23

Regional buses   

207429

Tip: Notifications of schedule changes can be found also here:

Find the route

Search

Find the stop

Select from list   

Search