Route 14 (effective from 15th Dec 2019)
► Viktoríniho nám.
Departures from the stop:
Modranka
Modranka - Pošta
Modranka - Jednota
  Modranka - Seredská
Nitrianska
Tamaškovičova
Dohnányho
Hospodárska
Hospodárska - Bernolákova brána
Zelený kríček
Starohájska
V. Clementisa - Poliklinika
Družba
TESCO
Olympijská
Viktoríniho nám.
 
► Modranka
Departures from the stop:
Viktoríniho nám.
Olympijská
TESCO
Družba
V. Clementisa - Poliklinika
Hlboká
Šrobárova
Hospodárska - Bernolákova brána
Hospodárska
Dohnányho
Tamaškovičova
Bulharská - Tatrachema
Nitrianska
Modranka
Modranka - Pošta
Modranka - Jednota
  Modranka - Seredská

City transport buses   

1 2 3 4 5 6 12 13 14 16 21 22 23

Regional buses   

207429

Tip: Notifications of schedule changes can be found also here:

Find the route

Search

Find the stop

Select from list   

Search