Route 13 (effective from 15th Dec 2019)
► Biely Kostol
Departures from the stop:
TESCO
Družba
V. Clementisa - Poliklinika
Hlboká
Šrobárova
Terézie Vansovej - cintorín
Terézie Vansovej - Okružné nám.
Terézie Vansovej - žel. prejazd
Kamenná cesta - cintorín
Kamenná cesta - T.Kružliaka
Kamenný mlyn
Záhradkárska osada
Biely Kostol - Rybná
Biely Kostol - Pionierske nám.
Biely Kostol - cintorín
Biely Kostol otoč I.
Kočiské
Biely Kostol otoč
Biely Kostol - Rekreačná ul.
 
► Hypermarket TESCO
Departures from the stop:
Biely Kostol - Rybná
Biely Kostol - Pionierske nám.
Biely Kostol - cintorín
Biely Kostol otoč I.
Kočiské
Biely Kostol otoč
Biely Kostol - Rekreačná ul.
Záhradkárska osada
Kamenný mlyn
Kamenná cesta - T.Kružliaka
Kamenná cesta - cintorín
Terézie Vansovej - žel. prejazd
Terézie Vansovej - Okružné nám.
Terézie Vansovej - cintorín
Zelený kríček
Starohájska
V. Clementisa - Poliklinika
Družba
TESCO

City transport buses   

1 2 3 4 5 6 12 13 14 16 21 22 23

Regional buses   

207429

Tip: Notifications of schedule changes can be found also here:

Find the route

Search

Find the stop

Select from list   

Search