182
Effective 13.6.2021
Stop
Štrba
Tatranský Lieskovec
Štrbské Pleso

Direction

Štrba

Direction

Štrbské Pleso

Stop
Štrba
Tatranský Lieskovec
Štrbské Pleso