Nadväznosti rýchlikov a električiek v Poprade (9th Dec 2012 - 14th Dec 2013)
  • This is an archived page. Current information can be found in left menu.

Pre návštevníkov, ktorí prichádzajú do Vysokých Tatier vlakom, prinášame prehľad nadväzností medzi rýchlikmi v smeroch Bratislava - Žilina - Košice a Košice - Bratislava (trať 180) a električkami TEŽ (trať 183) v stanici Poprad - Tatry v grafikone 2012/2013.

Cesta vlakom do Tatier od Bratislavy

Rýchliky od Bratislavy prichádzajú do Popradu v dvojhodinovom intervale* vždy v 29. minúte (10.29 - 22.29). Vlaky Tatranských elektrických železníc (električky) odchádzajú z Popradu do Starého Smokovca (s prípojom do Tatranskej Lomnice) a na Štrbské Pleso (trať 183) v hodinovom intervale vždy v 37. minúte (6.37 - 22.37). Cestujúci tak má na prestup z vlaku na električku 8 minút v ideálnom prípade, ak vlak nemešká. Je preto vhodné zakúpiť si cestovný lístok až do cieľovej stanice už v nástupnej stanici, aby sa cestujúci nemusel zdržiavať kúpou lístka na električku v Poprade. Je potrebné pripomenúť, že električky TEŽ nečakajú v Poprade na žiadne zmeškané vlaky a odchádzajú presne podľa cestovného poriadku.

V prípade vlakov kategórie IC a Ex v smere z Bratislavy do Košíc má cestujúci na prestup na električku o niekoľko minút naviac, keďže tieto vlaky prichádzajú do Popradu vždy v 23. minúte (v 4-hodinovom intervale* od 9.23 do 21.23) a električky na Štrbské Pleso odchádzajú v 37. minúte. V prípade presného príchodu vlaku má cestujúci 14 minút na prestup.

Pri ceste vlakmi IC Tatran, Gerlach a Rysy od Bratislavy je pri ceste do Tatranskej Lomnice možnosť využiť z Popradu aj prípojný motorový vlak s prestupom v Studenom Potoku (trať 185). Tieto vlaky odchádzajú z Popradu po príchode uvedených IC vlakov o 9.35, 13.35, 17.35 (posledné dva len v pracovných dňoch) a na rozdiel od električiek čakajú aj na zmeškaný vlak.

Cesta vlakom do Tatier z Košíc

Rýchliky z Košíc do Bratislavy prichádzajú do Popradu v dvojhodinovom intervale* vždy v 30. minúte (7.30 - 17.30). Vlaky Tatranských elektrických železníc (električky) odchádzajú z Popradu na Štrbské Pleso (trať 183) v hodinovom intervale vždy v 37. minúte (6.37 - 22.37). Cestujúci tak má na prestup z vlaku na električku 7 minút v ideálnom prípade, ak vlak nemešká. Opäť pripomíname, že električky TEŽ nečakajú v Poprade na žiadne zmeškané vlaky a odchádzajú presne podľa cestovného poriadku.

V prípade vlakov kategórie IC a Ex v smere z Košíc do Bratislavy má cestujúci na prestup len 2 minúty, keďže tieto vlaky prichádzajú do Popradu vždy v 35. minúte a električky na Štrbské Pleso odchádzajú v 37. minúte.

Cesta vlakom z Tatier smerom do Bratislavy

Pri ceste opačným smerom, z Vysokých Tatier smerom do Bratislavy, električky zo Štrbského Plesa a Smokovca (trať 183) prichádzajú do Popradu v hodinovom intervale vždy v 26. minúte (6.26 - 23.26). Rýchliky z Košíc do Bratislavy odchádzajú z Popradu v dvojhodinovom intervale* vždy v 33. minúte (7.33 - 17.33). Cestujúci tak má na prestup z električky na vlak 7 minút (ak električka ani vlak nemeškajú) pri električkách s odchodmi 6.21, 8.21 a ďalej každé dve hodiny do 16.21 zo Štrbského Plesa, resp. 7.03, 9.03, ... 17.03 zo Starého Smokovca. Opäť je vhodné zakúpiť si cestovný lístok do cieľovej stanice vopred.

V prípade vlakov kategórie IC a Ex v smere z Košíc do Bratislavy má cestujúci na prestup z električky na vlak 12 minút, keďže tieto vlaky odchádzajú z Popradu vždy v 38. minúte* (6.38, 8.38, 10.38, 14.38, 16.38, 18.38) a električky zo Štrbského Plesa prichádzajú do Popradu v 26. minúte.

Pri ceste z Tatranskej Lomnice v smere do Bratislavy je možné v pracovných dňoch využiť motorové vlaky do Popradu (s prestupom v Studenom Potoku, trať 185) s odchodmi z Tatranskej Lomnice o 6.56, 14.56 (aj cez víkend), 16.56, na ktoré nadväzujú v Poprade rýchliky do Bratislavy s odchodmi o 7.33, 15.33 a 17.33.

Cesta vlakom z Tatier smerom do Košíc

Pri ceste z Vysokých Tatier smerom do Košíc električky prichádzajú do Popradu v hodinovom intervale vždy v 26. minúte (6.26 - 23.26). Rýchliky do Košíc odchádzajú z Popradu v dvojhodinovom intervale* vždy v 31. minúte (6.31 - 22.31). Cestujúci tak má na prestup z električky na vlak 5 minút (ak električka ani vlak nemeškajú) pri električkách s odchodmi 5.21, 7.21 a ďalej každé dve hodiny do 21.21 zo Štrbského Plesa, resp. 6.03, 8.03, ... 22.03 zo Starého Smokovca.

V prípade vlakov kategórie IC a Ex v smere z Bratislavy do Košíc prestup z električky na vlak v Poprade nie je zabezpečený, nakoľko tieto vlaky odchádzajú z Popradu minútu pred príchodom električiek zo Štrbského Plesa.


* Niektoré rýchliky a vlaky IC a Ex premávajú iba v určitých dňoch.


9th Dec 2012
-mhd-

Comments

No comment has been posted yet.

Login: Password:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.