Kontakt na dopravcu (to 31.12.2020)

Mestskú hromadnú dopravu v Ružomberku zabezpečuje spoločnosť Arriva Liorbus, a.s., ktorej základné kontaktné údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zákaznícka infolinka Arriva
(denne v čase 8:00 - 20:00)
telefón: +421 915 733 733
e-mail: informacie@arriva.sk
Web spoločnosti www.arriva.sk/liorbus
Adresa spoločnosti Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
Korešpodenčná adresa J. Kačku 1, 034 95 Likavka

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.