Aktuálne výluky, zmeny a informácie

Viac

Nepriehladnite

Vláda schválila Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030

Počíta sa aj s podporou verejnej osobnej dopravy.

Viac

Dlhodobé informácie

Obsluha zastávok MHD

V MHD mesta Senica momentálne existujú dve zastávky na znamenie, a to zastávka Technické služby (linka 2) a Záhrady ŠM (linka 1).

Viac

imhd.sk na sociálnych sieťach a v mobilných zariadeniach: