Súčasný evidenčný stav vozidiel


Autobusy
TypRok výrobyVek#PočetPoznámky
Ikarus 280.08198730 rokovNR-441BE1historické vozidlo
Karosa B 732.1654199621 rokovNR-519BM1
Karosa C 934.1351199720 rokovNR-442CV1
Mercedes-Benz O 345 G200017 rokovNR-166CE1
Mercedes - Benz O 345200116 rokovNR-551CA1
Van Hool AG 300200215 rokovNR-142EZ, NR-143EZ, NR-144EZ, NR-147EZ, NR-148EZ, NR-149EZ, NR-331EZ, NR-332EZ, NR-541EZ, NR-542EZ, NR-543EZ, NR-544EZ, NR-555HJ13nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo
Mercedes - Benz O 530 Citaro200215 rokovNR-220BY1nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo
Karosa B 961.1970200215 rokovNR-698GX1
Karosa B 952.1714200314 rokovNR-009GK, NR-411GJ2
Scania Omni Link CL94UB4X2200314 rokovNR-088GK, NR-104GK, NR-279GJ3nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo
Mercedes - Benz Conecto C200314 rokovNR-607CF, NR-608CF, NR-609CF3
Karosa B 952E.1716200413 rokovNR-045ES, NR-120GG2
SOR BN 12 Ekobus City Plus200413 rokovNR-183CX, NR-184CX, NR-185CX, NR-186CX4nízkopodlažné vozidlo
Karosa B 952E.1716200512 rokovNR-035EM, NR-416DG2
SOR BN 12200611 rokovNR-057DT, NR-069DT, NR-071DT, NR-072DT, NR-073DT, NR-074DT6nízkopodlažné vozidlo
SOR BN 12200710 rokovNR-076DT, NR-078DT, NR-079DT, NR-591EG4nízkopodlažné vozidlo
SOR CN 12200710 rokovNR-592EG1nízkopodlažné vozidlo
SOR BN 1220089 rokovNR-094FY, NR-515IJ, NR-582EJ, NR-583EJ4nízkopodlažné vozidlo
SOR NB 12 CITY20089 rokovNR-118FX1nízkopodlažné vozidlo
SOR NB 18 CITY20098 rokovNR-204EX, NR-205EX, NR-206EX, NR-207EX, NR-208EX, NR-210EX, NR-211EX, NR-213EX, NR-214EX9nízkopodlažné vozidlo
Irisbus SFR 161 Crossway LE City 12,8M20098 rokovNR-603FV1nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo
SOR NB 12 CITY20098 rokovNR-662FV1nízkopodlažné vozidlo
SOR BN 1220107 rokovNR-696GH, NR-984FV2nízkopodlažné vozidlo
SOR NB 12 CITY20116 rokovNR-283GA, NR-284GA, NR-285GA, NR-543GA, NR-544GA5nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo
Solaris Urbino 1220116 rokovNR-895FZ, NR-896FZ2nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo
SOR NB 12 CITY20125 rokovNR-721GK, NR-738GK, NR-755GK3nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo
SOR BN 9,520125 rokovNR-751GK, NR-768GK, NR-777GK, NR-778GK, NR-780GK, NR-788GK6nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo
SOR BN 9,520134 rokyNR-126GZ, NR-146GZ, NR-326GZ, NR-331GZ, NR-333GZ, NR-336GZ6nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo
SOR NB 12 CITY20134 rokyNR-131GZ, NR-981GZ, NR-984GZ3nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo
Sumár prevádzkových vozidielPriemerný vek [roky]#Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Crossway 12,8M8,0NR-603FV1
Karosa B 731 & Karosa B 73221,0NR-519BM1
Karosa B 95213,0NR-009GK, NR-035EM, NR-045ES, NR-120GG, NR-411GJ, NR-416DG6
Karosa B 96115,0NR-698GX1
Karosa C 93420,0NR-442CV1
Mercedes - Benz O 345 / Conecto14,5NR-551CA, NR-607CF, NR-608CF, NR-609CF4
Mercedes - Benz O 345 G17,0NR-166CE1
Mercedes - Benz O 530 Citaro15,0NR-220BY1
Scania OmniLink14,0NR-088GK, NR-104GK, NR-279GJ3
Solaris Urbino 126,0NR-895FZ, NR-896FZ2
SOR BN 1210,4NR-057DT, NR-069DT, NR-071DT, NR-072DT, NR-073DT, NR-074DT, NR-076DT, NR-078DT, NR-079DT, NR-094FY, NR-183CX, NR-184CX, NR-185CX, NR-186CX, NR-515IJ, NR-582EJ, NR-583EJ, NR-591EG, NR-696GH, NR-984FV20
SOR BN 9,54,5NR-126GZ, NR-146GZ, NR-326GZ, NR-331GZ, NR-333GZ, NR-336GZ, NR-751GK, NR-768GK, NR-777GK, NR-778GK, NR-780GK, NR-788GK12
SOR CN 1210,0NR-592EG1
SOR NB 12 CITY5,7NR-118FX, NR-131GZ, NR-283GA, NR-284GA, NR-285GA, NR-543GA, NR-544GA, NR-662FV, NR-721GK, NR-738GK, NR-755GK, NR-981GZ, NR-984GZ13
SOR NB 18 CITY8,0NR-204EX, NR-205EX, NR-206EX, NR-207EX, NR-208EX, NR-210EX, NR-211EX, NR-213EX, NR-214EX9
Van Hool AG 30015,0NR-142EZ, NR-143EZ, NR-144EZ, NR-147EZ, NR-148EZ, NR-149EZ, NR-331EZ, NR-332EZ, NR-541EZ, NR-542EZ, NR-543EZ, NR-544EZ, NR-555HJ13
Výsledný sumár
Počet vozidiel90
Počet prevádzkových vozidiel89 (98,9%)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel10,1 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel75 (84,3%)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel43 (48,3%)

Súhrn

Počet vozidiel90
Počet prevádzkových vozidiel89 (98,9%)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel10,1 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel75 (84,3%)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel43 (48,3%)