Aktuálne výluky, zmeny a informácie

Dočasný odklon autobusov na Ťahanovciach - II. etapa (od 26.6.2016)

Z dôvodu zjednosmernenia Ázijskej triedy počas rekonštrukcie cesty bude upravená obsluha sídliska autobusovou dopravou.

Viac

Správy z oblasti MHD

Sťahovanie garáže VŠA
aktualizované, 24.6.2016

Počas nadchádzajúcich letných prázdnin sa chystá sťahovanie autobusov z garáže VŠA.

Viac

Dlhodobé informácie

Vybavovanie žiackych a študentských zliav na školský rok 2016/2017 (od 1.6.2016)

Žiaci a študenti využívajúci mestskú hromadnú dopravu majú nárok na zľavnenú prepravu.

Viac

imhd.sk na sociálnych sieťach a v mobilných zariadeniach: