Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: od 28.3.2012
Dátum Linka Poradie Vozidlo Atypická výprava
28.5.2016 1 1 3018-
28.5.2016 1 2 3017-
28.5.2016 2 1 3020-
28.5.2016 2 2 3004-
28.5.2016 3 1 3003-
28.5.2016 3 2 3008-
28.5.2016 3 3 3015-
28.5.2016 6 1 3014-
28.5.2016 6 2 3013-
28.5.2016 7 1 3006-
28.5.2016 22 1 ZV-169CA-
28.5.2016 22 2 ZV-153CA-
28.5.2016 22 3 ZV-154CA-
28.5.2016 24 1 ZV-860CM-
28.5.2016 24 2 ZV-168CA-
28.5.2016 25 1 ZV-367BI-
28.5.2016 26 1 ZV-164BH-
28.5.2016 28 1 ZV-157CA-
28.5.2016 28 2 ZV-364BI-
28.5.2016 33 1 ZV-158CA-
28.5.2016 34 1 ZV-362BI-
28.5.2016 34 2 ZV-162CA-
28.5.2016 42 1 ZV-164CA-
28.5.2016 43 1 ZV-170CA-
28.5.2016 51 1 ZV-441CM-
28.5.2016 54 1 ZV-014CJ-
28.5.2016 55 1 ZV-124CJ-
28.5.2016 55 2 ZV-119CJ-
28.5.2016 56 1 ZV-131CJ-
28.5.2016 100 1 ZV-166CA-
28.5.2016 NZV 1 3001-
28.5.2016 NZV 2 BB-359CK-
28.5.2016 ZV (Kr) 1 BB-245AY-
28.5.2016 ZV (Pa) 1 ZV-357BI-
28.5.2016 ZV (Pa) 2 ZV-359BI-
27.5.2016 1 1 3019-
27.5.2016 1 2 3016-
27.5.2016 1 3 3002-
27.5.2016 1 4 3005-
27.5.2016 1 5 3018-
27.5.2016 1 6 3101-
27.5.2016 1 7 BB-245AYoslabená kapacita
27.5.2016 2 1 3017-
27.5.2016 2 1 3010-
27.5.2016 2 2 3003-
27.5.2016 2 3 3013-
27.5.2016 3 1 3004-
27.5.2016 3 2 3015-
27.5.2016 3 3 3008-
27.5.2016 3 4 3102-
27.5.2016 6 1 3012-
27.5.2016 6 2 3009-
27.5.2016 6 3 BB-516DKnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.5.2016 6 4 3014-
27.5.2016 7 1 3007-
27.5.2016 7 2 3011-
27.5.2016 7 3 3006-
27.5.2016 20 1 ZV-153CA-
27.5.2016 20 2 ZV-158CA-
27.5.2016 22 1 ZV-735CN-
27.5.2016 22 2 ZV-344CN-
27.5.2016 22 3 ZV-719CN-
27.5.2016 22 4 ZV-345CN-
27.5.2016 22 5 ZV-718CR-
27.5.2016 23 1 ZV-364BI-
27.5.2016 23 2 ZV-367BI-
27.5.2016 24 1 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.5.2016 24 2 ZV-858CM-
27.5.2016 24 3 ZV-166BHnedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.5.2016 24 4 ZV-318BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.5.2016 24 5 ZV-352BI-
27.5.2016 25 1 ZV-168BH-
27.5.2016 25 2 ZV-363CN-
27.5.2016 25 3 ZV-251CN-
27.5.2016 25 4 ZV-308BI-
27.5.2016 25 5 ZV-723CN-
27.5.2016 25 6 ZV-860CM-
27.5.2016 26 1 ZV-365BI-
27.5.2016 26 2 ZV-669CE-
27.5.2016 26 3 ZV-736CN-
27.5.2016 27 1 ZV-362BI-
27.5.2016 28 1 ZV-361BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.5.2016 28 2 ZV-165BH-
27.5.2016 28 3 ZV-170CA-
27.5.2016 32 1 ZV-173BH-
27.5.2016 33 1 ZV-154CA-
27.5.2016 34 1 ZV-159CA-
27.5.2016 34 2 ZV-163CA-
27.5.2016 34 3 ZV-358BI-
27.5.2016 34 4 ZV-317BI-
27.5.2016 34 5 ZV-315BI-
27.5.2016 41 1 ZV-366BInedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť
27.5.2016 42 1 ZV-164CA-
27.5.2016 43 1 ZV-167CA-
27.5.2016 43 2 ZV-168CA-
27.5.2016 51 1 ZV-441CM-
27.5.2016 51 2 ZV-124CJ-
27.5.2016 51 3 ZV-862CM-
27.5.2016 54 1 ZV-117CJ-
27.5.2016 54 2 ZV-014CJ-

Späť na aktuálnu výpravu

Nasledujúce ►


Vyhľadávanie

Dátum:.. - ..
Evidenčné číslo:
Linka:
Poradie: