Historický kalendár na obdobie 12. december - 16. december

13.12.2005 (pred 13 rokmi)

Mimoriadne zasadnutie MsZ. Poslanci odporučili uzavrieť zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme s SAD Zvolen.

15.12.2004 (pred 14 rokmi)

Dokončenie trolejbusovej trate k Tescu.

15.12.2007 (pred 11 rokmi)

Spustenie trolejbusových liniek 2 a 4.