Historický kalendár na obdobie 18. október - 22. október

21.10.1996 (pred 22 rokmi)

Obnova linky 100 (Citybus) na trase po Námestie Š. Moysesa.