Cestovný poriadok linky 80
80 Tajovského - SOU

Uhlisko - Viestova
Platnosť: od 1.9.2016
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka, zóna
Rooseveltova nemocnica1
Tajovského - školy1
Strieborné námestie1
Lazovná1
Severná1
Komenského1
Na Karlove1
Sásová - ihrisko1
Garbanka1
Hlboká1
Stará Sásová1
Ďumbierska - ZŠ1
rázcestie Rudlová1
Rudlovská - podjazd1
Cesta k nemocnici1
Partizánska cesta1
29. augusta1
Železničná stanica1
Mičinská - Kazačok1
Bellušova1
Hviezdoslavova1
Hviezdoslavova - Alpinka1
Viestova1
pondelok - piatoksobota - nedeľa, sviatok
hod.minúta
03
04
hod.minúta
03
04
Poznámky
Oficiálne nie je žiadna zastávka na znamenie, ale ...
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
Kontakt: 048/471 48 11, 0910 234 050

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka Tajovského - SOU