Cestovný poriadok linky 601468
601468 Harmanec - VPT

Banská Bystrica
Platnosť: od 1.1.2019 do 14.12.2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka, zóna
zTurecká - Horná3
zTurecká - Jednota3
zTurecká - Boboty3
zStaré Hory - Žiak3
zStaré Hory - kaplnka3
zStaré Hory - Obecný úrad3
zStaré Hory - č.d. 213
zPolkanová3
zBB, Uľanka - žel. stanica3
zBB, Uľanka3
zBB, Uľanka - Chemika3
zHarmanec - papierne2
zHarmanec - Obecný úrad2
zHarmanec - VPT2
zHarmanec - Strelnica2
zDolný Harmanec - Jednota2
zDolný Harmanec - Kohút2
zDolný Harmanec - Jednota2
zHarmanec - Strelnica2
(zHarmanec - VPT2
0zHarmanec - Obecný úrad2
0zHarmanec - papierne2
0zŠpania dolina3
0zŠpania dolina - Rudné bane3
0zBB, rázcestie Špania dolina3
2zBB, Nový Svet II3
7zBB, Lazovná3
9zBB, Strieborné námestie3
11zBB, Europa SC3
13zBB, Štadlerovo nábrežie3
16zBB, Autobusová stanica3
pondelok - piatok (školský rok)sobota - nedeľa, sviatok
hod.minúta
1435d
hod.minúta
14
Poznámky
d - cez Dolný Harmanec
Na linke platí prímestská tarifa.
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
tel. 048/471 48 11, 0910 234 050, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka Harmanec - VPT