Cestovný poriadok linky 601468
601468 BB, Nový Svet II

Banská Bystrica
Platnosť: od 1.1.2019 do 14.12.2019
www.imhd.sk
m.imhd.sk
min, zastávka, zóna
zTurecká - Horná3
zTurecká - Jednota3
zTurecká - Boboty3
zStaré Hory - Žiak3
zStaré Hory - kaplnka3
zStaré Hory - Obecný úrad3
zStaré Hory - č.d. 213
zPolkanová3
zBB, Uľanka - žel. stanica3
zBB, Uľanka3
zBB, Uľanka - Chemika3
zHarmanec - papierne2
zHarmanec - Obecný úrad2
zHarmanec - VPT2
zHarmanec - Strelnica2
zDolný Harmanec - Jednota2
zDolný Harmanec - Kohút2
zDolný Harmanec - Jednota2
zHarmanec - Strelnica2
zHarmanec - VPT2
zHarmanec - Obecný úrad2
zHarmanec - papierne2
zŠpania dolina3
zŠpania dolina - Rudné bane3
zBB, rázcestie Špania dolina3
(zBB, Nový Svet II3
5zBB, Lazovná3
7zBB, Strieborné námestie3
9zBB, Europa SC3
11zBB, Štadlerovo nábrežie3
14zBB, Autobusová stanica3
pondelok - piatok (školský rok)pondelok - piatok (školské prázdniny)sobota - nedeľa, sviatok
hod.minúta
0612
071257
08
09
1042
11
12
1334
144347
1524
16
171224
18
hod.minúta
0612
0712
08
09
1042
11
12
1334
1447
1524
16
171224
18
hod.minúta
06
07
0852
0919
10
11
12
13
1432L
15
1604
1712Z
1857L
Poznámky
L - premáva v lete od 8.4. do 27.9.
Z - premáva v zime od 28.9. do 7.4.
Na linke platí prímestská tarifa.
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prev. Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
tel. 048/471 48 11, 0910 234 050, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk

Tlač

Opačný smerZmeniť zastávku

zastávka BB, Nový Svet II