Nové a zmenené cestovné poriadky

od 14.5.2018: 

29 31 39 88 205 X72

od 2.5.2018: 

201 202 210 212 N72