Route 6 (effective from 15th Sep 2019)
► Podborová
Departures from the stop:
Podborová - sídlisko
Podborová - čakáreň
Podborová - žel. prechod
Dukelských hrdinov
Margočinka
Námestie SNP
Štefánika - ŽSR
Autobusová / Železničná stanica
SAD - Bariny
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Západ - obchvat
Západ - Tulská
  Continental
 
► Západ
Departures from the stop:
  Continental
Západ - Tulská
Ľudovíta Štúra
Gymnázium
SAD - Bariny
Autobusová / Železničná stanica
  Moyzesova
Kozáčeka - Centrum
Margočinka
Dukelských hrdinov
Podborová - žel. prechod
Podborová - čakáreň
Podborová - sídlisko

Buses   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Regional buses   

611402 611403 611414

Tip: Notifications of schedule changes can be found also here:

Find the route

Search

Find the stop

Select from list   

Search