Ďalšie zmeny v cestovných poriadkoch (od 15.9.2019)

Krátko po plošnej zmene cestovných poriadkov dochádza opäť k ich úprave

S účinnosťou od 15. septembra 2019 dochádza k nasledovným zmenám cestovných poriadkov:

Linka 2
- spoje 5:20 a 17:20 sú skrátené po Námestie SNP, odkiaľ pokračujú na linke 15 po Tepláreň
- spoj 6:15x začína 6:20x zo Západu (neobsluhuje Continental)
- posun spoja 16:20 zo Západu na 16:00
- spoje 6:15 a 18:15 z Teplárne začínajú 6:31 a 18:31 na zastávke Môťová - rázcestie, kde sú pokračovaním spojov linky 15 z Teplárne
- nový spoj 22:50 zo Sekiera

Linka 3
- posun spoja 5:15x zo Západu na 5:10x
- posun spoja 6:15x zo Západu na 6:10x
- posun spoja 7:15x zo Západu na 7:00x, ide cez Park Lanice, vynecháva stanicu
- posun spoja 12:15x zo Západu na 12:45x
- posun spoja 13:15x zo Západu na 13:45x
- posun spoja 15:15x zo Západu na 15:00x
- posun spoja 5:45x zo zastávky Bakova Jama na 5:40x
- posun spoja 6:45x zo zastávky Bakova Jama na 6:40x, ide cez Park Lanice, vynecháva stanicu
- posun spoja 7:45x zo zastávky Bakova Jama na 7:30x, spoj skrátený po Gymnázium
- posun spoja 12:45x zo zastávky Bakova Jama na 13:15x
- posun spoja 13:45x zo zastávky Bakova Jama na 14:15x
- posun spoja 15:45x zo zastávky Bakova Jama na 15:35x

Linka 5
- posun spoja 7:20x zo Sekiera posunutý späť na 7:15x

Linka 6
- posun spoja 16:45 z Podborovej na 16:50
- posun spoja 16:20x zo Západu na 16:25x
- namiesto spoja 7:10c zo Západu obslúži aj zastávku Ul. Moyzesova spoj 7:35x

Linka 9
- ranné spoje od 4:20 do 7:20x zo Západu vynechávajú Moyzesovu a Námestie SNP
- spoj 6:15 zo Západu premáva denne
- posun spoja 6:50 zo Západu na 6:40
- nový spoj 6:55x z Continentalu
- spoj 7:15x z Continentalu začína 7:20x zo Západu
- posun spoja 19:20 zo Západu na 19:40
- posun spoja 20:50 zo Západu na 21:20
- posun spoja 21:50 zo Západu na 22:40
- ranné spoje 4:39, 5:09, 6:09 a 7:19x zo Sekiera vynechávajú Moyzesovu a Námestie SNP
- posun spoja 6:44a zo Sekiera na 6:39, premáva denne
- nový spoj 6:59 zo Sekiera
- posun spoja 7:44x zo Sekiera na 7:39x
- posun spoja 15:44 zo Sekiera na 15:54
- posun spoja 19:44 zo Sekiera na 20:04
- posun spoja 21:14 zo Sekiera na 21:44
- posun spoja 22:14 zo Sekiera na 23:04, spoj skrátený po zastávku Sekier - sídlisko

Linka 10
- posun spoja 6:55x zo zastávky PUR – STAV KB na 6:50x

Linka 15
- spoje 5:32 a 17:32 z Námestia SNP idú po Tepláreň (spoje z linky 2)
- posun spoja 20:10 zo Západu na 20:20, ide cez stanicu
- spoje 6:15 a 18:15 z Teplárne idú od zastávky Môťová - rázcestie po trase linky 2


19.9.2019
-Kami-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.