Mesto Zvolen sa uchádza o grant na nákup nízkopodlažných autobusov

Mesto Zvolen podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na nákup 4 nízkopodlažných autobusov. Využilo otvorenú výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola je 22. augusta 2019.

V prípade úspechu budú vyradené 4 autobusy v najhoršom technickom stave. K dnešnému dňu evidujeme 9 autobusov Karosa B 732 CNG s priemerným vekom 28,6 roku, pričom aj od poslednej generálnej opravy prešlo minimálne 10 rokov.

Projekt bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva 8. augusta 2019.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.