Mesto Zvolen sa uchádza o grant na nákup nízkopodlažných autobusov

Mesto Zvolen podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na nákup 4 nízkopodlažných autobusov. Využilo otvorenú výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola je 22. augusta 2019.

V prípade úspechu budú vyradené 4 autobusy v najhoršom technickom stave. K dnešnému dňu evidujeme 9 autobusov Karosa B 732 CNG s priemerným vekom 28,6 roku, pričom aj od poslednej generálnej opravy prešlo minimálne 10 rokov.

Projekt bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva 8. augusta 2019.


18th Aug 2019
-Kami-

Comments

No comment has been posted yet.

Login: Password:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.