Cenník cestovného (1st Jan 2012 - 2nd Mar 2013)
  • This is an archived page. Current information can be found in left menu.

Do vozidla sa nastupuje prednými dverami, vystupuje sa ostatnými dverami.

Cestovné lístky sa predávajú pri nástupe do vozidla. Cestovný lístok je neprestupný a platí na ľubovoľne dlhú cestu na jednom spoji. Platiť je možné v hotovosti, alebo prostredníctvom dopravnej karty EM-Card akceptovanej SAD Zvolen, ktorá funguje ako "elektronická peňaženka".


Pri platbe v hotovosti je vhodné platiť mincami, alebo bankovkami primeranej hodnoty. Lístok vydá vodič prostredníctom tlačiarne na pokladni.


Pri kupovaní lístka prostredníctvom dopravnej karty cestujúci priloží kartu na vyznačené miesto na čítačke a po zaznení zvukového signálu tlačiareň vydá lístok.

Pri kúpe zľavneného lístka je treba nárok na zľavu preukazovať vodičovi. Nástup s detským kočíkom je potrebné hlásiť vodičovi.

Cenník cestovného platný od 1. januára 2012

Typ cestovnéhohotovosťz karty
A. Základné cestovné
Dospelá osoba a mladiství starší ako 15 rokov veku
0,60 €
0,50 €
B. Zľavnené cestovné
Zľavnené cestovné - občania nad 70 rokov
0,20 €
0,10 €
Zľavnené cestovné - deti po dovŕšení 6. roku veku a do dovŕšenia 15. roku veku
0,30 €
0,27 €
Zľavnené cestovné - žiaci základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl, najneskôr do dovŕšenia 26 rokov veku
0,30 €
0,27 €
Zľavnené cestovné - príjemcovia starobných a invalidných dôchodkov s výnimkou čiastočne invalidných dôchodkov
0,40 €
0,30 €
Zľavnené cestovné - držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S
0,20 €
0,15 €
C. Dovozné
Dovozné - batožina, detský kočík, zviera v schránke – platí v prípade, že je prepravovaných viac ako 1 kus batožiny
0,30 €
0,30 €
Dovozné - domáce zviera, ak nie je prepravované v schránke
0,50 €
0,50 €

Bezplatná preprava

a) Deti do dovŕšenia 6. roku veku
b) Detský kočík s dieťaťom a jeden jeho sprievodca
c) Príslušníci Mestskej polície Zvolen v rovnošate v rámci výkonu služby
d) Osoby poverené ŠOD (štátny odborný dozor v zmysle cestného zákona)
e) Držiteľ preukazu ŤZP na invalidnom vozíku
f) Držiteľ preukazu ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeho sprievodca
g) Nevidiaca osoba a vodiaci pes
h) Jeden kus cestovnej batožiny do rozmeru 30x50x60 cm (napr. batohy, školské tašky, kufríky, atď.)

 


1st Jan 2012
-Kami, burz-

Comments

No comment has been posted yet.

Login: Password:

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.