Zastávka Slnečné námestie

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
6 Matice slovenskej; Atrium Dubeň
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
7 Stodolova
16 Hurbanova
16 Stodolova
50 Stodolova
50 Železničná stanica
67 Vodné dielo
67 Stodolova
Linka Smer
6 Matice slovenskej; Atrium Dubeň
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
7 Stodolova
16 Hurbanova
16 Stodolova
50 Stodolova
50 Železničná stanica
67 Vodné dielo
67 Stodolova

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
6 Matice slovenskej
7 Stodolova
6 Stodolova
6 Atrium Dubeň
6 Stodolova
6 Atrium Dubeň
67 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
6 Matice slovenskej
6 Stodolova
6 Atrium Dubeň
16 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
67 Vodné dielo
6 Atrium Dubeň
16 Hurbanova
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
6 Matice slovenskej
16 Stodolova
7 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
6 Atrium Dubeň
16 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
6 Atrium Dubeň
16 Stodolova
67 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
6 Matice slovenskej
16 Stodolova
7 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
67 Vodné dielo
6 Atrium Dubeň
16 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
6 Atrium Dubeň
16 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
6 Matice slovenskej
16 Stodolova
7 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
6 Atrium Dubeň
16 Stodolova
67 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
67 Vodné dielo
6 Atrium Dubeň
16 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
6 Matice slovenskej
16 Stodolova
7 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
6 Atrium Dubeň
16 Stodolova
16 Hurbanova
6 Stodolova
6 Atrium Dubeň
16 Stodolova
67 Stodolova
6 Stodolova
7 Sv. Cyrila a Metoda
16 Stodolova
7 Stodolova
6 Matice slovenskej
6 Stodolova
67 Vodné dielo
6 Atrium Dubeň
6 Stodolova
6 Stodolova
6 Atrium Dubeň
7 Sv. Cyrila a Metoda
7 Stodolova
6 Stodolova
6 Matice slovenskej
67 Stodolova
6 Stodolova
6 Matice slovenskej
6 Stodolova
6 Matice slovenskej
7 Stodolova