Všetky odchody zo zastávky Závodská 19.6.2021

Linka Smer Odchod
6 Žilina, Matice slovenskej 4:59
29 Žilina, Železničná stanica 5:12
21 Žilina, Hurbanova 5:13
21 Žilina, Bánová, Colnica 5:19
6 Žilina, Matice slovenskej 5:29
7 Žilina, Stodolova 5:34
21 Žilina, Bytčianska 5:38
26 Žilina, Kamenná, PRIUS 5:38
6 Žilina, Stodolova 5:47
6 Žilina, Matice slovenskej 5:49
21 Žilina, Bánová, Colnica 5:49
6 Žilina, Matice slovenskej 6:09
21 Žilina, Hurbanova 6:13
21 Žilina, Bánová, Colnica 6:19
6 Žilina, Stodolova 6:22
6 Žilina, Matice slovenskej 6:29
6 Žilina, Stodolova 6:42
21 Žilina, Chlmecká 6:43
6 Žilina, Matice slovenskej 6:49
21 Žilina, Bánová, Colnica 6:49
29 Žilina, Žilinská Lehota 6:50
6 Žilina, Stodolova 7:02
6 Žilina, Matice slovenskej 7:09
21 Žilina, Bytčianska 7:13
6 Žilina, Stodolova 7:22
29 Žilina, Dolná 7:22
6 Žilina, Matice slovenskej 7:29
6 Žilina, Stodolova 7:42
6 Žilina, Matice slovenskej 7:49
21 Žilina, Námestie Sv. J. Bosca 7:49
29 Žilina, Žilinská Lehota 7:50
6 Žilina, Stodolova 8:02
21 Žilina, Bytčianska 8:03
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 8:09
6 Žilina, Stodolova 8:22
29 Žilina, Železničná stanica 8:22
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 8:29
26 Žilina, Kamenná, PRIUS 8:32
6 Žilina, Stodolova 8:42
21 Žilina, Námestie Sv. J. Bosca 8:44
6 Žilina, Matice slovenskej 8:49
26 Žilina, Železničná stanica 8:53
6 Žilina, Stodolova 9:02
21 Žilina, Bytčianska 9:03
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 9:09
6 Žilina, Stodolova 9:22
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 9:29
29 Žilina, Žilinská Lehota 9:40
6 Žilina, Stodolova 9:42
6 Žilina, Matice slovenskej 9:49
21 Žilina, Námestie Sv. J. Bosca 9:49
6 Žilina, Stodolova 10:02
21 Žilina, Bytčianska 10:03
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 10:09
6 Žilina, Stodolova 10:22
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 10:24
29 Žilina, Dolná 10:27
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 10:29
6 Žilina, Stodolova 10:42
6 Žilina, Matice slovenskej 10:49
21 Žilina, Námestie Sv. J. Bosca 10:49
29 Žilina, Žilinská Lehota 10:55
6 Žilina, Stodolova 11:02
21 Žilina, Bytčianska 11:03
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 11:09
7 Žilina, Stodolova 11:14
6 Žilina, Stodolova 11:22
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 11:29
29 Žilina, Železničná stanica 11:32
6 Žilina, Stodolova 11:42
21 Žilina, Námestie Sv. J. Bosca 11:44
6 Žilina, Matice slovenskej 11:49
21 Žilina, Chlmecká 11:58
6 Žilina, Stodolova 12:02
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 12:09
6 Žilina, Stodolova 12:22
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 12:24
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 12:29
21 Žilina, Námestie Sv. J. Bosca 12:39
6 Žilina, Stodolova 12:42
6 Žilina, Matice slovenskej 12:49
29 Žilina, Žilinská Lehota 12:50
6 Žilina, Stodolova 13:02
21 Žilina, Bytčianska 13:03
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 13:09
7 Žilina, Stodolova 13:14
6 Žilina, Stodolova 13:22
29 Žilina, Železničná stanica 13:27
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 13:29
Linka Smer Odchod
21 Žilina, Bánová, Colnica 13:38
6 Žilina, Stodolova 13:42
26 Žilina, Kamenná, PRIUS 13:44
6 Žilina, Matice slovenskej 13:49
6 Žilina, Stodolova 14:02
21 Žilina, Bytčianska 14:08
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 14:09
26 Žilina, Železničná stanica 14:13
6 Žilina, Stodolova 14:22
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 14:24
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 14:29
21 Žilina, Bánová, Colnica 14:39
6 Žilina, Stodolova 14:42
6 Žilina, Matice slovenskej 14:49
6 Žilina, Stodolova 15:02
21 Žilina, Bytčianska 15:08
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 15:09
29 Žilina, Žilinská Lehota 15:13
7 Žilina, Stodolova 15:14
6 Žilina, Stodolova 15:22
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 15:29
21 Žilina, Námestie Sv. J. Bosca 15:39
6 Žilina, Stodolova 15:42
29 Žilina, Dolná 15:47
6 Žilina, Matice slovenskej 15:49
6 Žilina, Stodolova 16:02
21 Žilina, Bytčianska 16:03
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 16:09
6 Žilina, Stodolova 16:22
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 16:24
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 16:29
21 Žilina, Námestie Sv. J. Bosca 16:39
29 Žilina, Žilinská Lehota 16:40
6 Žilina, Stodolova 16:42
6 Žilina, Matice slovenskej 16:49
21 Žilina, Bytčianska 16:53
6 Žilina, Stodolova 17:02
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 17:09
7 Žilina, Stodolova 17:14
29 Žilina, Železničná stanica 17:17
6 Žilina, Stodolova 17:22
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 17:29
6 Žilina, Stodolova 17:42
6 Žilina, Matice slovenskej 17:49
21 Žilina, Bánová, Colnica 17:49
6 Žilina, Stodolova 18:02
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 18:09
21 Žilina, Bytčianska 18:13
6 Žilina, Stodolova 18:22
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 18:24
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 18:34
6 Žilina, Stodolova 18:42
21 Žilina, Bánová, Colnica 18:44
6 Žilina, Matice slovenskej 18:54
6 Žilina, Stodolova 19:02
29 Žilina, Žilinská Lehota 19:10
21 Žilina, Bytčianska 19:13
7 Žilina, Stodolova 19:14
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 19:19
6 Žilina, Stodolova 19:22
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 19:44
6 Žilina, Stodolova 19:47
29 Žilina, Železničná stanica 19:47
21 Žilina, Námestie Sv. J. Bosca 19:49
6 Žilina, Stodolova 20:07
6 Žilina, Matice slovenskej 20:09
21 Žilina, Bytčianska 20:13
6 Žilina, Stodolova 20:32
6 Žilina, Dubeň, obchodné centrum 20:34
29 Žilina, Žilinská Lehota 20:40
7 Žilina, Sv. Cyrila a Metoda 20:44
21 Žilina, Bánová, Colnica 20:49
6 Žilina, Stodolova 20:57
6 Žilina, Matice slovenskej 20:59
29 Žilina, Železničná stanica 21:12
21 Žilina, Bytčianska 21:18
6 Žilina, Stodolova 21:22
6 Žilina, Matice slovenskej 21:24
7 Žilina, Stodolova 21:29
6 Žilina, Stodolova 21:47
6 Žilina, Matice slovenskej 21:49
21 Žilina, Bánová, Colnica 21:49
6 Žilina, Matice slovenskej 22:11
21 Žilina, Bytčianska 22:13
6 Žilina, Stodolova 22:22
29 Žilina, Žilinská Lehota 22:37
6 Žilina, Stodolova 22:42
21 Žilina, Námestie Sv. J. Bosca 22:44