Všetky odchody zo zastávky Teplička nad Váhom, KIA site 18.1.2021

Linka Smer Odchod
35 Mobis 5:42
25 Autobusové nástupište 6:20
35 Autobusové nástupište 6:45
35 Autobusové nástupište 6:54
35 Vzdelávacie centrum 10:42
35 Autobusové nástupište 11:29
35 Mobis 13:12
25 Autobusové nástupište 14:20
25 Štefánikovo námestie 14:25
35 žel. stanica 15:42
25 Autobusové nástupište 15:50
35 Mobis 17:39
35 Autobusové nástupište 18:20
25 Autobusové nástupište 22:15