Zmena tarifných podmienok od 1.2.2005

Od 1. februára 2005 sa menia vybrané tarifné podmienky nasledovne:

 • Deti, žiaci a študenti budú mať pri použití cestovného lístka na jednu cestu (papierový) zľavu v rozsahu 30 - 33% základného cestovného. To znamená, že za cestovný lístok na jednu cestu dvojpásmový zaplatia 8 Sk a za jednopásmový 7 Sk. Pri použití cestovného lístka predplatného na viac ciest sa poskytne zľava vo výške 50% základného cestovného. Táto zľava po splnení podmienok stanovených dopravcom platí pre žiakov do 15 rokov celoročne, t.j. aj počas letných prázdnin (1.7. až 31.8.) a pre študentov nad 15 rokov len počas školského roka (1.9. až 30.6.). Horná výška veku na uplatnenie zľavy na cestovnom je 25 rokov.

 • Dôchodcovia budú mať pri použití cestovného lístka na jednu cestu (papierový) zľavu v rozsahu 30 - 33% základného cestovného. To znamená, že za cestovný lístok na jednu cestu dvojpásmový zaplatia 8 Sk a za jednopásmový 7 Sk. V čase dopravného sedla (pracovné dni 9:00 - 13:00 a 17:00 - 23:00 a cez víkendy a voľné dni 5:00 - 23:00) možno jednopásmový cestovný lístok na jednu cestu použiť ako dvojpásmový. Pri použití cestovného lístka predplatného na viac ciest sa poskytne zľava vo výške 50% základného cestovného.

 • Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S budú mať zľavu vo výške 91% základného cestovného, t.j. za jednu cestu zaplatia cestovné vo výške 1 Sk.

 • Bezplatne sa budú prepravovať len:

  • deti do dovŕšenia 6. roku veku,
  • sprievodcovia držiteľov preukazu ŤZP-S alebo vodiace psy,
  • invalidné vozíky držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S,
  • detské kočíky s dieťaťom.

Základné cestovné pre prvé pásmo ako i dve pásma v hodnote 10,- Sk a 12,- Sk zostáva nezmenené. Nezmenené ostávajú aj ceny lístkov na nočné spoje a prepravné za batožinu.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.