Prehľad udalostí v MHD v roku 2021

Rok 2021 priniesol v žilinskej MHD najmä zmenu tarify, rekonštrukciu časti infraštruktúry a v závere tiež personálnu krízu v DPMŽ, inak bol ale stabilný.

Rok 2021 sa vo svojej prvej polovici niesol v znamení nedobrej situácie s covidom, ktorá do značnej miery ovplyvňovala fungovanie žilinskej mestskej dopravy. Žilinská MHD vstúpila do roku 2021 podobne, ako ostatné prevádzky MHD na Slovensku, teda s prázdninovým režimu premávky, s pretrvávajúcim zákazom nástupu a výstupu prednými dverami, opáskovaným priestorom v predných častiach vozidiel a zrušeným doplnkovým predajom cestovných lístkov. Pre cestujúcich zase znamenali cesty mestskou dopravou povinné prekrytie dýchacích ciest poväčšine respirátorom.

Aj napriek takýmto podmienkam bol uplynulý rok v žilinskej MHD pomerne stabilný, k redukcii výkonov počas roka nedošlo, naopak bolo ukončených niekoľko investícií, ako napr. rekonštrukcia vybraných zastávok či výstavba novej vysokorýchlostnej trolejovej križovatky Obchodná x Sv. Cyrila a Metoda. Záverom roka však začalo vplyvom nedostatku vodičov dochádzať k výpadkom a odriekaniu spojov, dopravu občas paralyzovali aj opakované výpadky trolejbusových meniarní.


Linkové vedenie a organizácia dopravy

Od začiatku roka premávali všetky linky MHD počas pracovných dní podľa cestovných poriadkov platných pre obdobie školských prázdnin. Plynulo sa teda nadviazalo na režim premávky pred Vianocami.

1. apríla došlo okrem zmeny tarify aj k zmenám v celej sieti mestskej dopravy, redukované boli jazdné doby na väčšine autobusových aj trolejbusových liniek, niektoré zastávky zmenili názov, pribudlo tiež množstvo zastávok na znamenie:

Zastávka Zmena stavu/názvu Linky
Pod Hájom stála → na znamenie linky 1 4 7 14 67
Tajovského stála → na znamenie linka 3
Tulipánová stála → na znamenie linka 3
Na stanicu stála → na znamenie linky 20 22
Pažite stála → na znamenie linky 20 22
Rajecká, Elektrovod stála → na znamenie linky 20 22
Rajecká, Stavomontáže stála → na znamenie linky 20 22
Oslobodenia stála → na znamenie linka 21
Jedľová stála → na znamenie linka 21
Pri Kysuci stála → na znamenie linky 21 30
Dolná Trnovská stála → na znamenie linka 24
Furdekova stála → na znamenie linky 24 29
ATRIUM Dubeň → Dubeň, OC linka 6
Rajecká, mliekareň → Rajecká, Solinky linky 20 22
Pod Kozinom zrušená linka 29

19. apríla došlo po dlhej dobe k obnoveniu dopytového otvárania dverí a k obnoveniu zastávok na znamenie. Zákaz nástupu a výstupu prednými dverami a obmedzenie doplnkového predaja zostalo naďalej v platnosti.

3. mája boli obnovené dva posilové školské spoje z Hájika na linkách 7 a 27. O týždeň neskôr k nim pribudlo ďalších 5 posilových spojov na linkách 4 22 a 27. Hneď počas nasledujúceho týždňa, 17. mája, bola obnovená plnohodnotná premávka MHD podľa režimu "školský rok", vrátane všetkých posilových školských spojov.

1. júla začala MHD premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov, takisto došlo k drobným zmenám v odchodoch na nočnej linke 50, jeden pár spojov začal premávať o 15 minút neskôr.

Počas leta sa niekoľkokrát (30. júla, 14. a 15. augusta) z dôvodu športového podujatia skracovala linka 67, počas výluk bola ukončovaná v zastávke Vodné dielo, eXtreme park.

Ilustračné foto © d3k0

Cez víkend 28. a 29. augusta boli kvôli asfaltovaniu vozovky na ulici R. Zaymusa a Komenského odklonené linky 3 4 5 7 14 a 67, ktoré premávali ulicou Suvorovovou, Daxnerovou, Veľkou okružnou, Hálkovou a Legionárskou. 

2. septembra začali v súvislosti so začiatkom školského roka premávať všetky linky MHD opäť podľa cestovných poriadkov platných pre školský rok.

6. októbra sa na križovatke ulíc Košická a Nemocničná protestovalo, preto boli všetky tadiaľto prechádzajúce linky po dobu zhruba jednej hodiny odkláňané ul. Vysokoškolákov.

11. októbra bola do užívania odovzdaná zrekonštruovaná zastávka Pod hájom. Obe nástupištia boli vybavené betónových povrchovom, kasselským obrubníkom a novým mobiliárom.

Od 16. do 17. októbra sa búrala lávka pre peších v blízkosti zastávky Obchodná, ktorá bola počas búracích prác zrušená a všetky linky boli odklonené ulicou Obežná. Od 16. do 21. októbra sa tiež rekonštruovalo železničné priecestie na Bratislavskej ul., linka 24 bola preto odkláňaná po trase linky 27, príp. cez rondel v závislosti od smeru jazdy.

V priebehu októbra a novembra došlo niekoľkokrát k odriekaniu spojov z dôvodu nedostatku vodičov, najčastejšie boli rušené spoje liniek 7 a 16. Jeden týždeň, od 25. do 29. októbra dokonca platil prázdninový režim premávky kvôli nedostatku vodičov.

Narozdiel od minulej sezóny, v roku 2021 už posilové spoje na dušičky premávali. 31. októbra a 1. novembra premávala trolejbusová linka 1 v približne hodinovom intervale na predĺženej trase až ku krematóriu na Pietnej ul., všetky spoje linky 21 boli predĺžené až na zastávku Bánová, colnica, posilnená bola aj linka 31 v úseku Žel. stanica - Pietna, krematórium.

Od 26. novembra sa znovu začala vlna rušenia prezenčnej výuky na školách, preto bola od tohto dátumu opäť obmedzená premávka MHD, počas pracovných dní sa začalo jazdiť podľa prázdninových cestovných poriadkov s vybranými posilovými spojmi. Tento režim vydržal až do konca roka.

Poslednou výlukou v roku 2021 bola výluka na sídlisku Vlčince, ktorá trvala od 3. do 10. decembra, dialo sa tak kvôli rekonštrukcii trolejovej križovatky Obchodná x Sv. Cyrila a Metoda. Počas jednotlivých dní výluky sa výlukové trasy jednotlivých liniek menili, po väčšinu času však premávala výluková linka 4 a 14 v úseku Fatranská - Štefánikovo námestie a späť. Parciálne trolejbusy sa počas výluky využívali len na linke 1.

Ilustračné foto © Tomáš Mihalik

Cestovné lístky a tarifa

1. februára odštartovalo prechodné obdobie novej tarify, ktorá mala podľa plánov vojsť do ostrého fungovania od apríla. Prechodné obdobie sa týkalo hlavne držiteľov predplatných cestovných lístkov, cestujúci s nevyužitými jazdami na karte mohli požiadať o vrátenie peňazí alebo o predĺženie platnosti jázd, cestujúci s aplikáciami na neobmedzený počet ciest sa mohli postupne pripravovať na to, že si nebude nutné označovať kartu pri každom nástupe do vozidla. Všetci cestujúci s predplatným lístkom mohli využívať starú čipovú kartu do konca platnosti predplatného lístka, následne si bolo potrebné vybaviť novú kartu, ktorú bolo možné objednať si po novom aj prostredníctvom internetového obchodu. Jednorazové cestovné lístky bolo možné vymieňať za nové po doplatení rozdielu v cestovnom.

1. apríla došlo k uvedeniu novej tarify do ostrej prevádzky. Cestovné lístky s platnosťou do 5 zastávok (1. pásmo) a prestupné lístky na obe pásma sa nahradili cestovnými lístkami 12 a 60-minútovými. Hlavnými zmenami boli:

 • všetky lístky sa stali časovými a prestupnými bez obmedzenia počtu prestupov, po novom platili aj na nočných spojoch,
 • predplatné cestovné lístky s obmedzeným počtom jázd sa začali nahrádzať elektronickou peňaženkou,
 • zrušilo sa označovanie nástupu pri predplatnom cestovnom lístku, príp. označovanie prestupu pri jednorazových lístkoch,
 • pozmenené boli podmienky na preukázanie zľavy,
 • vo vozidlách pribudla možnosť platby za cestovný lístok platobnou kartou, dopravnú kartu si bolo možné objednať aj cez e-shop.

K zmene došlo aj pri kombinovaných lístkoch ŽRIDS, počet pásiem bol zredukovaný na šesť, zakúpenie lístka až do 1. pásma, teda do pásma MHD Žilina znamenalo automaticky zakúpenie 60-minútového prestupného lístka, dĺžka cesty sa prestala rozlišovať.

© DPMŽ, s.r.o.

22. septembra platila na všetkých linkách MHD bezplatná preprava v súvislosti s konaním Európskeho týždňa mobility. Ostatné podporné akcie boli kvôli covidu zrušené.

Za celý rok došlo k zmene otváracích hodín predajne DPMŽ na mestskom úrade len 5-krát, čo je 55% pokles oproti roku 2020, kedy sa menili otváracie hodiny 11-krát.


Vozidlový park

21. a 22. apríla bol na linku 30 nasadený Solaris Urbino 12 #25 vybavený zariadeniami na zber údajov pre vývoj autonómnych vozidiel, konkrétne siedmimi kamerami, lidarom, GPS modulmi, akcelerometrami a LTE modemom.

Od 6. decembra sa ako Vianočný trolejbus objavilo vozidlo Škoda 26 TrA #301 vo všetkých mestských častiach obsluhovaných autobusovými linkami, prvýkrát teda došlo (mimo liniek 50 a 67) k plnohodnotnému využívaniu batériového pohonu trolejbusu. Vozidlo premávalo pod hlavičkou Vianočného trolejbusu na autobusových linkách 21 22 24 27 29 30 a 31.

31. december bol posledným dňom prevádzkovania liniek 25 a 35, teda zmluvnej dopravy do spoločnosti Kia pod hlavičkou Dopravného podniku mesta Žiliny. Skončilo sa tak pravidelné nasadzovanie kĺbových autobusov na linky MHD, ďalší osud piatich kĺbových autobusov (3x B 961, 2x Citelis 18M) je nateraz otázny. Novým dopravcom sa stal Blaguss, linky 25 a 35 boli pretransformované na linky ZA2 a ZA3.

© DPMŽ, s.r.o.

Dopravné nehody a mimoriadnosti

V priebehu roka došlo k niekoľkým nehodám či škodovým udalostiam, najviac však rezonovali nasledujúce udalosti:

Prvá polovica roka priniesla zhruba 10-krát prerušenie dopravy vplyvom poruchy meniarne alebo vplyvom závady na infraštruktúre. 

29. júla bol počas rannej špičky na ul. 1. mája autobusom SAD Prievidza usmrtený chodec. Doprava bola z predstaničného priestoru vylúčená, linky premávali po nasledovných trasách:

 • linka 3 premávala od zastávky Spanyolova, nemocnica okolo Auparku na zastávku Hálkova,
 • linky 4 a 14 premávali v úseku Predmestská - Komenského okolo Auparku,
 • linka 6 premávala od zastávky Spanyolova, nemocnica priamo na zastávku Hálkova okolo Auparku,
 • linka 22 premávala od zastávky Kysucká cez Hurbanovu a Políciu na zastávku Hálkova,
 • linka 30 premávala od zastávky Kysucká cez Hurbanovu, Políciu a Aupark na zastávku Spanyolova, nemocnica,
 • linky 24 26 a 31 premávali odklonom podľa v tom čase dostupných možností.

1. augusta boli vo večerných hodinách odkláňané všetky spoje linky 22 po ulici Bytčická kvôli zaplavenému podjazdu pri veľkoobchode Metro. Zastávky Rajecká, Solinky a Rajecká, ELV neboli obsluhované.

22. septembra došlo k poškodeniu trakčného vedenia na Obvodovej ul., linky 4 5 a 7 končili na zastávke Centrálna, rovnako tam svoju jazdu v smere do centra začínali a premávali cez Bôrik. Kyvadlová doprava premávala v úsekoch Vlčince - Solinky - Centrálna a Solinky - Centrálna - Bôrik - centrum - Hliny - Centrálna. Obmedzenie trvalo zhruba dve a pol hodiny.

30. decembra došlo k poruche - strhnutiu na novej trolejovej križovatke Sv. Cyrila a Metoda x Obchodná. Mimoriadna udalosť trvala zhruba dve hodiny, operatívne došlo k zmene linkového vedenia:

 • linky 5 6 a 14 boli ukončené na zastávke Vysokoškolákov, plaváreň,
 • linka 1 jazdila cez Bôrik,
 • linka 4 začínala na zastávke Štefánikovo námestie,
 • linka 7 bola ukončená na Fatranskej.
Ilustračné foto © Tomáš Mihalik

Reklamné polepy

Žilinská MHD je už od októbra 2020 úplne bez komerčnej reklamy.


Zo života mesta a DP

Záverom apríla bol primátorom mesta Žilina, Petrom Fiabáne, po desiatich rokoch odvolaný konateľ DPMŽ Ján Barienčík. Dôvodom bol údajný rozchod v predstavách o budúcnosti dopravného podniku a ďalšej spolupráci. Dočasným konateľom spoločnosti sa mal stáť práve primátor, za jeho prijatie ale nebola nadpolovičná väčšina poslancov.

V máji začalo Mesto Žilina hľadať nového konateľa dopravného podniku, požiadavkami bolo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a aspoň 5 rokov praxe v riadiacej pozícii v oblasti dopravy. Výberové konanie sa uskutočnilo v júni a spomedzi štyroch uchádzačov bol vybratý Mikuláš Kolesár.

Počas októbra sa tiež rozbehla príprava projektovej dokumentácie na rozsiahlu modernizáciu trolejovej infraštruktúry a na výstavbu novej trolejbusovej vozovne v rámci projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline". Súčasťou projektu je rekonštrukcia trakčného vedenia existujúcich tratí, výstavba nových trolejbusových tratí, výstavba nových obratísk a trakčných meniarní, rovnako tiež zavedenie komplexného diaľkového ovládania (napr. výhybiek - automatické stavanie cesty). V príprave je aj ďalší investičný projekt s názvom "Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline", ktorého predmetom je vytvorenie vhodných podmienok na údržbu a opravy trolejbusov a dobudovanie vozovne na Kvačalovej.

 


Ilustračné foto © Lurny

Pevne veríme, že ste uplynulý neľahký rok prežili najmä v čo najväčšom zdraví a v mene celého tímu imhd.sk prajeme šťastný, úspešný a lepší nový rok 2022!

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
"Za celý rok došlo k zmene otváracích hodín predajne DPMŽ na mestskom úrade len 5-krát, čo je 55% pokles oproti roku 2020, kedy sa menili otváracie hodiny 11-krát."
😂 😂 😂
Reakcia na: URBINO #2:
Hop, opravené 🙂 Zmýlil som si to s Prešovom, tam sa takto protestovalo za urýchlenú výstavbu obchvatu a nenapadlo mi, že by niekto blokoval cestu kvôli údajne zlej sociálnej situácii v slovenských domácnostiach. 😃 https://www.zilinak.sk/prispevky/17909/v-stredu-6-oktobra-sa-na-kosickej-ulici-v-ziline-uskutocni-protest-premavka-bude-blokovana
6.oktobra sa protestovalo za dostavbu tunela visnove😮 ,to mate odkial.Podla mna ,je to hovadina.
Pár pripomienok a doplnení:

- k decembrovej výluke na Obchodnej: parciálne trolejbusy sa využívali, ale iba na linke 1. Pri výlukových linkách neevidujem, že by boli označené písmenom "x", zato som však postrehol (konkrétne v posledný deň výluky) používanie inverzného označovania.

- Vianočný trolejbus myslím na linke 20 nebol.

- pre zaujímavosť uvediem, že pravdepodobne posledný spoj linky 35 na Silvestra bol s odchodom od Mobisu o 18:15 vykonaný vozidlom #151. 🙂